Cwrs Blasu Digidol: Rheolau Nofelau Trosedd

Gwe 12 Chwefror 2021
Tiwtor / Llwyd Owen
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Iaith / Cymraeg

12.00 pm hanner dydd – 1.30 pm

Ymunwch â’r awdur toreithiog, Llwyd Owen, wrth iddo eich tywys drwy ddirgelwch rheolau ysgrifennu nofelau trosedd. Sut mae cyflwyno digwyddiad mawr sydd am syfrdanu a hoelio sylw’r darllenydd? Sut mae taflu amheuaeth o gymeriad i gymeriad, a chadw’r stori yn weddol gredadwy? A sut mae sicrhau nad yw’ch cynulleidfa yn datrys y dirgelwch yn rhy fuan? Byddwch yn gadael y cwrs â syniad o sut i fynd ati i gychwyn ar eich nofel drosedd eich hun, ac ysbrydoliaeth i fynd ati i greu trwbl mewn byd dychmygol. Bydd y gweithdy ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod misoedd y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.


 

Nod Llenyddiaeth Cymru yw galluogi pawb fyddai’n elwa o fynychu un o gyrsiau Tŷ Newydd i wneud hynny, beth bynnag fo’u incwm neu lefel o brofiad, ac mae awduron ar incwm isel wedi eu adnabod gan Llenyddiaeth Cymru fel un o dair nodwedd penodol y bydd Llenyddiaeth Cymru yn canolbwyntio arnynt gyda’n gwaith. Felly, os na fedrwch fforddio ffi y cwrs, peidiwch oedi cysylltu i holi am le am ddim sydd wedi eu neilltuo i’r pwrpas hwn. Noder os gwelwch yn dda y byddwn ni fel arfer yn derbyn nifer fawr o geisiadau, ac er y byddwn yn ceisio ein gorau glas – yn anffodus ni allwn addo lle am i ddim i bawb fydd yn cysylltu.

Tiwtor

Llwyd Owen

Awdur a chyfieithydd o Gaerdydd yw Llwyd Owen. Mae wedi cyhoeddi un ar ddeg nofel wreiddiol yn y Gymraeg ers 2006, ac wedi addasu dwy ohonynt i'r Saesneg yn ystod yr un cyfnod. Enillodd ei ail nofel, Ffydd Gobaith Cariad, Wobr Llyfr y Flwyddyn 2007. Cyhoeddodd ei gyfrol ddiweddaraf, Rhedeg i Parys, ym mis Tachwedd 2020, sef y bumed nofel yng nghyfres Gerddi Hwyan, sy'n adrodd hanes ditectifs a heddlu'r dre ddychmygol yn ne Cymru. Cyhoeddir ei nofelau gan Y Lolfa.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811