Cwrs Blasu Digidol: Sut i Strwythuro eich Nofel

Gwe 24 Gorffennaf 2020
Tiwtor / Clare Mackintosh
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch â Clare Mackintosh am awr o weithdy digidol ble cewch eich arwain drwy gynllun o sut i strwythuro ein nofel. Ydych chi’n ystyried cychwyn nofel newydd? Ydych chi hanner ffordd drwy un ac yn dechrau meddwl lle’r ydych chi’n mynd â hi nesaf? Rydym ni oll wedi clywed fod angen dechrau, canol a diwedd, ond beth mae hynny wir yn ei feddwl – a siawns fod angen rhywbeth arall? Byddwch yn gadael y cwrs â syniad o sut i fynd ati, ac ysbrydoliaeth i neidio’n ôl mewn i’ch nofel o’r newydd. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

 

Noder mai cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn.

 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Clare Mackintosh

Mae Clare Mackintosh yn un o awduron gwerthwyr gorau’r Sunday Times. Cyn hyn, treuliodd ddeuddeg mlynedd gyda’r heddlu, gan gynnwys amser gyda’r CID. Gadawodd yr heddlu yn 2011 ac mae bellach yn awdur llawn amser. Nofel gyntaf Clare, y nofel drosedd seicolegol, I Let You Go, oedd y llyfr cyflymaf i werthu gan awdur trosedd newydd yn 2015, ac enillodd wobr Nofel Drosedd Orau’r Theakstons Old Peculier a gwobr Cognac Prix du Polar am Nofel Ryngwladol y Flwyddyn. Cyrhaeddodd ei hail a’i thrydedd nofel, I See You (2016) a Let Me Lie (2018), frig siartiau gwerthiant y Sunday Times. Mae pob un o’i nofelau trosedd seicolegol wedi eu dewis gan Richard a Judy ar gyfer eu clwb darllen enwog. Gwyrodd ei phedwaredd nofel, After the End (2019), o’r genre trosedd, gan archwilio stori emosiynol am fywyd, marwolaeth, galar a pherthynas. Bu yn neg uchaf siart y Sunday Times am saith wythnos. Cyhoeddir ei nofelau gan Sphere, Little Brown.
www.claremackintosh.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811