Cwrs Blasu Digidol: Trosedd a Dirgelwch

Gwe 19 Mawrth 2021
Tiwtor / Katherine Stansfield
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Iaith / Saesneg

12.00 – 1.30 pm dydd Gwener 19 Mawrth 2021

Ymunwch â Katherine Stansfield am gyflwyniad i ysgrifennu trosedd a dirgelwch. Byddwn yn archwilio rhai o brif nodweddion ysgrifennu trosedd cyfoes, yn cynnwys sut i adnabod gwahanol fathau o ysgrifennu trosedd – gan ddidoli trosedd fflyffi i drosedd mwy iasol, a’r pwysigrwydd o fod yn deg â’r darllenydd sy’n awyddus i ddatrys plotiau trosedd y llyfrau. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Noder os gwelwch yn dda mai cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn.


 

Nod Llenyddiaeth Cymru yw galluogi pawb fyddai’n elwa o fynychu un o gyrsiau Tŷ Newydd i wneud hynny, beth bynnag fo’u incwm neu lefel o brofiad, ac mae awduron ar incwm isel wedi eu adnabod gan Llenyddiaeth Cymru fel un o dair nodwedd penodol y bydd Llenyddiaeth Cymru yn canolbwyntio arnynt gyda’n gwaith. Felly, os na fedrwch fforddio ffi y cwrs, peidiwch oedi cysylltu i holi am le am ddim sydd wedi eu neilltuo i’r pwrpas hwn. Noder os gwelwch yn dda y byddwn ni fel arfer yn derbyn nifer fawr o geisiadau, ac er y byddwn yn ceisio ein gorau glas – yn anffodus ni allwn addo lle am i ddim i bawb fydd yn cysylltu.

Tiwtor

Katherine Stansfield

Magwyd Katherine Stansfield yng Nghernyw ac mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd. Hi yw awdures y gyfres drosedd hanesyddol Cornish Mysteries (Allison & Busby), straeon o’r 1840au sy’n cyfuno digwyddiadau go iawn, llên gwerin lleol a’r goruwchnaturiol. Cyhoeddwyd ei chyfrol ddiweddaraf yn y gyfres, The Mermaid’s Call, yn 2019. Hi hefyd yw hanner y bartneriaeth DK Fields, sy’n cyd-greu’r drioleg drosedd ffantasi, iasol, Tales of Fenest (Head of Zeus). Mae gwaith Katherine wedi ennill Gwobr Ffuglen Holyer an Gof ddwywaith, a chyrhaeddodd y rhestr fer am Wobr Hanesyddol Winston Graham. Mae hi’n dysgu cyrsiau ysgrifennu creadigol yn adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd, a hi hefyd yw Cymrawd y Gronfa Lenyddol Frenhinol yn y brifysgol. Mae hi’n Ddarlithydd Cyswllt ar gwrs MA newydd y Brifysgol Agored mewn Ysgrifennu Creadigol, yn Gymrawd Ysgrifennu i Brifysgol De Cymru, ac yn fentor i Llenyddiaeth Cymru.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811