Cwrs Blasu Digidol: Ysgrifennu am Natur a’r Argyfwng Hinsawdd

Gwe 6 Mai 2022
Tiwtor / Grug Muse
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Genre / Ffeithiol
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â Grug Muse i archwilio dulliau o ysgrifennu am fyd natur yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd. Gan ganolbwyntio ar ffurf yr ysgrif, bydd y sesiwn hon yn gyfle i archwilio ffyrdd gwahanol o ysgrifennu am y byd o’n cwmpas, boed yn fywyd gwyllt mewn dinas, neu fynydd mewn parc cenedlaethol, a hynny nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol.


Os yw ffi y cwrs hwn yn eich atal rhag cofrestru, ewch draw i’r adran Cymorth Ariannol am gyngor.

Tiwtor

Grug Muse

Mae Grug Muse yn fardd ac ysgrifwr o Ddyffryn Nantlle. O ddydd i ddydd, mae hi’n gweithio fel hwylusydd cymunedol ar weithredu hinsawdd, ond yn ei gwaith ‘sgwennu mae hi’n ysgrifennu am natur, yr amgylchedd, dŵr, a ffeminyddiaeth. Cyhoeddwyd ei chasgliad barddoniaeth diweddaraf – merch y llyn – gan Gyhoeddiadau’r Stamp yn 2021, ac mae eu hysgrifau wedi ymddangos mewn cylchgronau yn cynnwys Planet ac O’r Pedwar Gwynt. Mae hi hefyd yn olygydd gyda Chyhoeddiadau’r Stamp, a bydd casgliad o ysgrifau am ddyfodol Cymru o’r enw Welsh (plural) a gyd-olygwyd ganddi yn ymddangos yng ngwanwyn 2022 gyda gwasg Repeater.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811