Cwrs Blasu Digidol: Ysgrifennu am y Cyfarwydd

Gwe 21 Awst 2020
Tiwtor / Mike Parker
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genre / Ffeithiol
Iaith / Saesneg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch â Mike Parker am awr o weithdy digidol yn cynnig cyngor ynglŷn â sut i ysgrifennu gwaith ffeithiol difyr. Sut mae mynd ati i ysgrifennu am y byd o’ch cwmpas, taith eich bywyd, neu’r hyn welwch chi ar eich am dro dyddiol mewn ffordd sydd am apelio tuag at eich darllenwyr? Byddwn yn edrych ar ymarfer da wrth adrodd stori yn ogystal â chraffu ar y berthynas ryfedd rhwng ffaith a ffuglen. Byddwch yn gadael y cwrs gyda syniad, offer a’r ysbrydoliaeth i ysgrifennu am y cyfarwydd o’ch cwmpas. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

 

Noder mai cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn.

 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Mike Parker

Mae Mike Parker yn awdur dros ddwsin o lyfrau; o lyfrau taith fel y pump argraffiad cyntaf o’r Rough Guide to Wales (Rough Guides, 2000) i naratifau poblogaidd am lefydd, gwleidyddiaeth, hanes a hunaniaeth. Yn eu plith mae’r gwerthwr gorau Map Addict (Collins, 2009) a’r dilyniant The Wild Rover (Collins, 2011). Mae ei gyfrol gwlt ddadleuol, Neighbours from Hell? (Y Lolfa, 2007), yn trin a thrafod agweddau’r Saeson at Gymru, pwnc sy’n agos at ei galon, gan i Mike gael ei fagu yn Swydd Gaerwrangon cyn symud i Gymru yn y flwyddyn 2000. Mae ei gyfrol ddiweddaraf, On The Red Hill (William Heinemann, 2019) yn darlunio tirwedd canolbarth Cymru mewn ffordd dra angerddol, a hynny wrth chwilio am y ‘queer’ gwledig. Mae wedi creu a chyflwyno ffilmiau teithio i ITV Wales a chyfresi niferus i’r radio. Mae’n perfformio’n achlysurol fel comedïwr ac actor.
www.mikeparker.org.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811