Cwrs Blasu Digidol: Ysgrifennu Antur i Gynulleidfa Ifainc

Gwe 5 Mawrth 2021
Tiwtor / Elidir Jones
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genres / FfuglenYsgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Cymraeg

12.00 – 1.30 pm dydd Gwener 5 Mawrth 2021

Ymunwch ag Elidir Jones, enillydd categori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn 2020, i edrych ar sut i fynd ati i greu’r nofel antur berffaith ar gyfer pobl ifainc. Sut mae dod â themâu apelgar i sylw’r darllenydd, a’u cadw ar bigau’r drain i fod eisiau troi’r dudalen nesaf? Sut mae cadw’r iaith yn berthnasol? Sut fath o brif gymeriad sydd am gynnal y stori? Byddwch yn cael blas ar yr hyn sydd ei angen i roi cychwyn arni, ac ysbrydoliaeth i fwrw ymlaen â’r ysgrifennu ar ôl y cwrs. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.


Nod Llenyddiaeth Cymru yw galluogi pawb fyddai’n elwa o fynychu un o gyrsiau Tŷ Newydd i wneud hynny, beth bynnag fo’u incwm neu lefel o brofiad, ac mae awduron ar incwm isel wedi eu adnabod gan Llenyddiaeth Cymru fel un o dair nodwedd penodol y bydd Llenyddiaeth Cymru yn canolbwyntio arnynt gyda’n gwaith. Felly, os na fedrwch fforddio ffi y cwrs, peidiwch oedi cysylltu i holi am le am ddim sydd wedi eu neilltuo i’r pwrpas hwn. Noder os gwelwch yn dda y byddwn ni fel arfer yn derbyn nifer fawr o geisiadau, ac er y byddwn yn ceisio ein gorau glas – yn anffodus ni allwn addo lle am i ddim i bawb fydd yn cysylltu.

Tiwtor

Elidir Jones

Awdur a sgriptiwr o Fangor yw Elidir Jones, sydd bellach yn byw ym Mhontypridd. Cafodd ei nofel gyntaf, Y Porthwll (Dalen Newydd), ei chyhoeddi yn 2015. Yn 2019, dechreuodd ganolbwyntio ar ysgrifennu i bobl ifanc gyda chyhoeddiad Yr Horwth, y cyntaf mewn cyfres o nofelau ffantasi, Chwedlau’r Copa Coch (Atebol). Aeth ymlaen i ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 yn y categori Plant a Phobl Ifanc. Mae’r ail yn y gyfres, Melltith yn y Mynydd, i’w chyhoeddi ar ddechrau 2021. Yn yr haf, bydd cyfres newydd o lyfrau arswyd, Hen Hunllefau (Broga), yn cychwyn gyda’r gyfrol Sgrech y Creigiau.

Llun: Delyth Badder

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811