Cwrs Blasu Digidol: Ysgrifennu i Blant

Gwe 25 Tachwedd 2022
Tiwtor / Casia Wiliam
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â Casia Wiliam, y bardd a’r awdur a enillodd Wobr Tir Na N-Og 2021, i edrych ar y grefft o ysgrifennu i blant. Mewn cyflwyniad dros ginio, bydd cyfle i edrych ar gymeriadau, themâu a’r hyn sy’n gwneud stori blant yn unigryw. Bydd cyfle hefyd i drafod sut i fynd â’ch stori at wasg gyhoeddi. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol.

Caiff y cwrs hwn ei redeg rhwng 12.00 – 1.30 pm. 

Tiwtor

Casia Wiliam

Un o Nefyn ym Mhen Llŷn yw Casia Wiliam, ac mae hi bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon. O ddydd i ddydd mae Casia yn Swyddog Cyfathrebu Cymunedol i'r mudiad gweithredu ar newid hinsawdd,GwyrddNi. Casia oedd Bardd Plant Cymru 2017-19, ac mae wedi cyhoeddodd sawl cyfrol o farddoniaeth a rhyddiaith i blant, gan gynnwys Sw Sara Mai(Y Lolfa, 2020) a enillodd Wobr Tir Na N-Og yn 2021. Mae Casia hefyd yn ysgrifennu i oedolion ac wedi addasu nifer o lyfrau i'r Gymraeg.  

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811