Cwrs Blasu Digidol: Ysgrifennu i Gynulleidfa 12+

Gwe 17 Gorffennaf 2020
Tiwtor / Bethan Gwanas
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Cymraeg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch â Bethan Gwanas am awr o weithdy digidol fydd yn edrych ar y grefft o ysgrifennu ar gyfer oedolion ifanc 12+. Sut fath o themâu sydd am ddiddori? Sut mae sicrhau llais storïwr sydd am ddal dychymyg cynulleidfa ifanc? Byddwch yn gadael y cwrs gyda syniadau newydd, ambell sgìl newydd, ac wedi’ch hysbrydoli i barhau ar eich liwt eich hun. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Bethan Gwanas

Mae Bethan Gwanas yn awdur 37 o lyfrau i blant ac oedolion. Enillodd wobr Tir Na n-Og am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns (Y Lolfa, 2000) a Sgôr (Y Lolfa, 2002), a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid (Gomer, 2014). Mae hefyd yn olygydd, yn diwtor ysgrifennu creadigol ac yn Diwtor Cymraeg i Oedolion. Roedd ei nofel Hi yw Fy Ffrind (Y Lolfa, 2004) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005. Mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o ddramâu llwyfan, teledu a radio ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers 20 mlynedd. Cyhoeddir ei nofel newydd ar gyfer oedolion, Merch y Gwyllt (Gomer) fis Mehefin 2020.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811