Cwrs Blasu Digidol: Ystumio’r Soned

Gwe 4 Medi 2020
Tiwtor / Iestyn Tyne
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Cymraeg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch â Iestyn Tyne am awr o weithdy digidol fydd yn craffu ar y soned fel cerbyd barddonol. Beth sy’n diffinio soned? Beth yw’r rheolau, ac a oes modd eu plygu? Drwy edrych ar enghreifftiau o sonedau gwahanol byddwch yn dysgu ychydig am y mesur a’r modd y mae wedi datblygu dros amser, cyn rhoi tro ar gychwyn eich soned eich hun. Byddwch yn gadael y cwrs gyda gwell dealltwriaeth o’r mesur arbennig hwn, a’r awch i fynd ati i ysgrifennu. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Iestyn Tyne

Llenor, cerddor ac artist o Ben Llŷn yw Iestyn Tyne. Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2016 a’r Gadair yn 2019. Ef yw un o olygyddion a sefydlwyr cylchgrawn llenyddol Y Stamp. Cyhoeddwyd ei drydydd casgliad o gerddi, pamffled dan y teitl Cywilydd, yn 2019. Mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811