Cwrs Cynganeddu

Llu 13 Mai 2019 - Gwe 17 Mai 2019
Tiwtoriaid / Karen Owen & Peredur Lynch
Ffi’r Cwrs / O £325 - £450 y pen
Genres / BarddoniaethCynganeddu
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â ni ar gyfer yr unig gwrs-carlam ar y gynghanedd. Am ganrifoedd roedd y grefft o farddoni yng Nghymru yn cael ei galw’n ‘gyfrinach y beirdd’. Ar y cwrs hwn bydd y tiwtoriaid, sydd yn gynganeddwyr brwd ac yn athrawon barddol profiadol, yn rhannu cyfrinachau crefft y gynghanedd. Dewch i Dŷ Newydd yn ddechreuwr pur, ac erbyn diwedd y cwrs mi fyddwch yn cynganeddu. I’r rhai ohonoch sydd eisoes yn ymarfer y grefft, bydd cyfle i chi ymestyn eich gallu ymhellach ac anelu i gyrraedd safon cystadlaethau Eisteddfodol Cadeiriol.

Byddwn yn rhannu’n ddau grŵp ar sail profiad, a bydd cyfle i ddysgu am hanes y grefft ynghyd â chymryd rhan mewn gweithdai dwys i’w hymarfer. Yn ogystal â’r gweithgareddau yn ystod y dydd, bydd cyfle i bawb ymgynnull yn llyfrgell chwedlonol Tŷ Newydd fin nos i drafod yr awen.

Cwrs mewn partneriaeth â Chymdeithas Barddas: www.barddas.com

Tiwtoriaid

Karen Owen

Bardd o Ben-y-groes yw Karen Owen, sydd wedi ennill gwobrau am ei gwaith ac wedi perfformio ledled y byd. Enillodd Wobr Goffa Llwyd o'r Bryn am lefaru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2018. Daeth yn olygydd cylchgrawn Golwg pan yn 26 oed, ac yna'n gynhyrchydd rhaglenni crefydd BBC Cymru; yn ohebydd i bapur newydd Y Cymro; ac yn olygydd gwasanaeth newyddion ar-lein golwg360. Yn 2017 cymerodd ran yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru. Mae’n feistr ar y canu caeth ac yn athro barddol, ac yn 2018 teithiodd ei sioe,7 Llais, o amgylch Cymru.

 

Peredur Lynch

Peredur Lynch oedd yr ieuengaf erioed i gipio cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Maesteg yn 1979. Bu'n gyfranogwr amlwg yn ymrysonau'r Babell Lên yn y degawdau a ddilynodd, cyn ymroi i'w yrfa academaidd lle daeth yn awdurdod ar y traddodiad barddol Canoloesol, ac yn ddarlithydd huawdl a phoblogaidd wrth dderbyn cadair Athro yn yr Ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Yn 2017 cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Caeth a Rhydd (Gwasg Carreg Gwalch) a lwyddodd i gipio Gwobr Barn y Bobl golwg360yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811