Cwrs Olwen

Gwe 1 Rhagfyr 2023 - Sul 3 Rhagfyr 2023
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Iaith / Cymraeg

Bydd ein cwrs blynyddol i lenorion ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg yn dychwelyd eto eleni, gyda gofod yn rhad ac am ddim yn cael ei gynnig i enillwyr (y rhai fydd yn cipio’r gwobrau cyntaf, ail a thrydydd) prif gystadlaethau llenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd. Am gyfle i ennill lle ar Gwrs Olwen, cofiwch gystadlu cyn 1 Mawrth 2023: cewch afael ar y rhestr destunau yma.

Trefnir y cwrs hwn gyda chefnogaeth Eisteddfod yr Urdd, ac er cof annwyl am ein cydweithwraig Olwen Dafydd oedd yn ymhyfrydu bob blwyddyn yng nghwmni llenorion ifanc yr Urdd.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811