Cychwyn Barddoni

Llu 1 Mehefin 2020 - Gwe 5 Mehefin 2020
Tiwtoriaid / Carol Ann Duffy & Ella Duffy
Ffi’r Cwrs / O £450 - £550 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Rydym ar hyn o bryd yn parhau i dderbyn archebion ar gyfer cyrsiau fydd yn cymryd lle o fis Mai ymlaen, ond yn cadw llygad ar y sefyllfa ac yn dilyn unrhyw gyngor swyddogol. Pe bydd rhaid gohirio unrhyw gwrs, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar unwaith a bydd unrhyw ffioedd yn cael eu dychwelyd yn llawn.

Noder os gwelwch yn dda fod swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19. Mae holl weithgareddau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd hyd nes diwedd mis Ebrill 2020 wedi eu gohirio, gan obeithio y bydd modd i ni ail agor ym mis Mai. Gallwch gysylltu â ni drwy’r dudalen hon.

Dyma gwrs i’r rhai sy’n dymuno archwilio’r camau cyntaf o ysgrifennu barddoniaeth. Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdai bore a phrynhawn, darlleniadau gyda’r nos a sesiynau lle gall grwpiau llai rhannu gwaith ar y gweill gyda chyd-fyfyrwyr. Bydd y gweithdai’n darparu pynciau a strwythur ar gyfer y cerddi. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer awduron ifanc a dechreuwyr hwyr.

Tiwtoriaid

Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy yw Cyfarwyddwr Creadigol Ysgol Ysgrifennu Prifysgol Metropolitan Manceinion. Cyhoeddwyd Her New and Collected Poems for Children yn 2010 gan Faber a Collected Poems yn 2015 gan Picador. Ei chasgliad diweddaraf yw Sincerity (Picador, 2018). Yn 2005, enillodd wobr T.S Eliot gyda Rapture (Picador, 2006). Bu’n Fardd Llawryfog (Poet Laurete) am ddeng mlynedd rhwng 2009-2019.

www.carolannduffy.co.uk

Ella Duffy

Bardd o Lundain yw Ella Duffy. Mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi’n eang gan ymddangos mewn cyhoeddiadau fel The Guardian Review, The Rialto ac Ambit. Yn 2019, enillodd Gystadleuaeth Farddoniaeth Ryngwladol Live Canon a daeth yn drydydd yng Nghystadleuaeth Barddoni Ambit. Dyfarnwyd yr ail wobr iddi’n 2018 yng Ngwobr Ginkgo am Ecofarddoniaeth ac roedd ar restr fer Gwobr Bridport a Gwobr Ysgrifennu Greadigol Aesthetica. Bydd ei phamffled cyntaf, New Hunger, gan Smith|Doorstop yn cael ei gyhoeddi ym mis Mai 2020.

elladuffypoet.wordpress.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811