Cyfleu’r Gwir mewn Cerddi

Llu 23 Medi 2019 - Sad 28 Medi 2019
Tiwtoriaid / Inua Ellams & Pascale Petit
Darllenydd Gwadd / Jay Bernard
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Meddai Selima Hill: “Does dim ffordd arall ond drwy’r peth. Allwch chi ddim mynd dros y peth. Allwch chi ddim mynd o dan y peth. Mae’n rhaid i chi fynd DRWYDDO! Ewch yn noeth i gawod y gwirionedd”. Oes cerddi y mae’n rhaid ichi eu hysgrifennu, cerddi yr hoffech chi dreiddio’n ddyfnach, yn fwy gwyllt, neu ymhellach iddynt? Efallai fod dilyniant neu gerdd hirach yma, stori y mae’n rhaid ichi’i hadrodd. Bydd Inua a Pascale yn rhannu eu profiadau ysgrifennu eu hunain, ac yn eich helpu i ddod o hyd i strategaethau a fydd yn eich galluogi i ysgrifennu’ch gwir chi a gafael yn y darllenydd. Gan ddefnyddio ymarferion a gemau, byddwn yn dangos sut y gall cerddi ddeillio o ddarllen cerddi eraill, o edrych ar gelfyddyd a chwedlau, neu drwy chwarae â delweddau ac iaith.

Tiwtoriaid

Inua Ellams

Wedi’i eni yn Nigeria, mae Inua Ellams yn ymarferydd sy’n pontio ffurfiau celfyddydol; mae’n fardd, yn ddramodydd ac yn berfformiwr, yn artist ac yn ddylunydd graffeg, ac yn sylfaenydd Midnight Run – profiad cerdded trefol, chwareus, rhyngwladol wedi’i lenwi â chelf liw nos. Fel bardd fe astudiodd yn Complete Works ac mae’n ddylunydd yn y White Space Creative Agency. Drwy ei holl waith, mae hunaniaeth, dadleoli a thynged yn themâu sy’n codi dro ar ôl tro, wrth iddo hefyd geisio cyfuno’r hen a’r newydd: adrodd straeon traddodiadol Affricanaidd a barddoniaeth gyfoes; cymysgu pensiliau a phicsel; plethu gwead a delweddau fector. Mae Flipped Eye, Akashic a Nine Arches yn cyhoeddi ei farddoniaeth, tra bo Oberon wedi cyhoeddi sawl drama o’i eiddo.

www.inuaellams.com

Pascale Petit

Mae seithfed casgliad Pascale PetitMama Amazonica (Bloodaxe, 2017), yn trin a thrafod ei theithiau drwy goedwig law’r Amason, ac enillodd y gyfrol hon Wobr Ondaatje y Gymdeithas Lenyddol Frenhinol am greu ymdeimlad o le. Roedd hefyd yn un o ddewisiadau’r Poetry Book Society. Enillodd ei hwythfed casgliad, Tiger Girl (Bloodaxe, 2020), Wobr Literature Matters y Gymdeithas Lenyddol Frenhinol tra’r oedd y gwaith ar y gweill. Fauverie (Seren, 2014), oedd y pedwerydd casgliad i gyrraedd rhestr fer Gwobr T.S Eliot ac enillodd pum cerdd o’r gyfrol honno Wobr Barddoniaeth Manceinion. Fe’i henwyd yn un o feirdd y genhedlaeth nesaf gan y Poetry Book Society yn 2004, ac mae tri o’i chasgliadau wedi’u dewis yn llyfrau’r flwyddyn yn The Times Literary Supplement, The Independent a The Observer Mae ei chyfrolau wedi’u cyfieithu i’r Sbaeneg ym Mecsico ac i Ffrangeg, Tsieinëeg a Serbeg. Enillodd Wobr Cholmondeley yn 2015.
www.pascalepetit.co.uk

Darllenydd Gwadd

Jay Bernard

Mae Jay Bernard yn awdur ac yn artist aml-gelfyddyd. Yn 2018 enillodd Jay Wobr Ted Hughes am Waith Newydd mewn Barddoniaeth. Mae wedi cyhoeddi tri pamffled, The Red and Yellow Nothing (Ink Sweat & Tears Press, 2016), English Breakfast (Math Paper Press, 2013), a Your Sign is Cuckoo, Girl (Tall-Lighthouse, 2008) a ddewiswyd fel pamffled nodedig gan y Poetry Book Society.
www.jaybernard.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811