Cynganeddu i Leisiau Newydd

Gwe 10 Mehefin 2022 - Sul 12 Mehefin 2022
Tiwtoriaid / Mererid Hopwood & Karen Owen
Ffi’r Cwrs / O £250 - £350 y pen
Iaith / Cymraeg

Dewch i Dŷ Newydd i ganfod cyfrinach hen, hen grefft. Bydd ein cwrs cynganeddu preswyl poblogaidd yn dychwelyd eleni, gyda phwyslais ar annog lleisiau newydd i droedio i fyd y gynghanedd. Wedi ei anelu at fenywod ac unigolion anneuaidd yn benodol, bydd y cwrs hwn yn creu gofod diogel a chefnogol i feithrin rhwydwaith newydd o gynganeddwyr. Byddwn yn croesawu rhai sy’n newydd sbon i’r gynghanedd, ynghyd â beirdd sydd â pheth dealltwriaeth o’r grefft yn barod. Bydd y grŵp yn cael ei rannu yn ddosbarthiadau gwahanol yn seiliedig ar brofiad, cyn uno eto yn un grŵp ar gyfer trafodaethau a thasgau hwyliog. Drwy rannu cwpledi gwallus a gwych ac englynion carbwl a champus gyda’n gilydd cawn ddysgu mwy am gerdd dafod – a’i mwynhau.

Cwrs mewn partneriaeth â Chymdeithas Barddas.

“Cwrs gwych, erioed wedi dysgu cymaint mewn cyn lleied o amser” – un o feirdd Cwrs Cynganeddu blaenorol.

Tiwtoriaid

Mererid Hopwood

Enillodd Mererid Hopwood Gadair, Coron a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu’n fardd Plant Cymru ac enillodd wobr Tir na n-Og am ei nofel i blant, Miss Prydderch a’r Carped Hud (Gwasg Gomer) yn 2018. Enillodd ei chasgliad o gerddi, Nes Draw (Gwasg Gomer, 2015), Wobr Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2016. Bu’n cydweithio â cherddorion yn cynnwys Karl Jenkins, Eric Jones, Gareth Glyn, Christopher Tin a Robat Arwyn ac yn cymryd rhan mewn gwyliau llenyddol yn Ewrop, Asia a De America. Mae’n Gymrawd y Gymdeithas Ddysgedig, yn gadeirydd Cymdeithas y Cymod ac yn llywydd anrhydeddus Cymdeithas Waldo Williams. Mae’n Athro ar Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.

 

Karen Owen

Bardd o Ben-y-groes yw Karen Owen, sydd wedi ennill gwobrau am ei gwaith ac wedi perfformio ledled y byd. Enillodd Wobr Goffa Llwyd o'r Bryn am lefaru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2018. Daeth yn olygydd cylchgrawn Golwg pan yn 26 oed, ac yna'n gynhyrchydd rhaglenni crefydd BBC Cymru. Bu’n ohebydd i bapur newydd Y Cymro ac yn olygydd gwasanaeth newyddion ar-lein golwg360. Yn 2017 cymerodd ran yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru a llwyddo fel rhan o dîm i greu 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr. Mae’n feistr ar y canu caeth ac yn athro barddol, ac yn 2018 teithiodd ei sioe farddoniaeth, 7 Llais, o amgylch Cymru.

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811