Cwrs Cynganeddu

Llu 4 Ebrill 2016 - Gwe 8 Ebrill 2016
Tiwtoriaid / Aneirin Karadog & Tudur Dylan Jones
Ffi’r Cwrs / O £395 - £460 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Cymraeg

Mae’r gynghanedd yn unigryw. Y cynganeddion, meddai rhywun, yw’r gwreichion sy’n tasgu oddi ar olwynion y Gymraeg. Wrth ddysgu ac arddel y cynganeddion, rydym yn dod i nabod yr iaith ei hun yn well, a dod i ddeall mwy am ei hanes a’i gramadeg.

Nid oes rhaid i chi fod yn fardd i elwa o’r cwrs. Mae gwybodaeth o’r cynganeddion yn fanteisiol i athrawon Cymraeg sy’n trafod barddoniaeth gaeth yn y dosbarth, ac yn help garw i’r darllenydd cyffredin sy’n hoff o farddoniaeth; gellir dweud fod darllen cerdd gaeth heb ddeall y cynganeddion yr un fath ag yfed gwin di-alcohol, neu edrych ar lun du a gwyn o erddi Bodnant.

Mae lle ar y cwrs hwn i rai sydd yn dechrau o’r dechrau un, ac i gynganeddwyr mwy profiadol sy’n barod i fynd gam ymhellach. Bydd hefyd yn addas i ddysgwyr Cymraeg profiadol. Bydd yn cynnwys cyflwyniad i grefft cerdd dafod a’r traddodiad barddol, ymarferion, ac adloniant – y cwbl mewn arddull hwyliog a hawdd ei ddeall.
Aneirin Karadog fydd yn arwain y dechreuwyr, a’r Prifardd Twm Morys fydd yn gofalu am y cynganeddwyr mwy profiadol. Ambell waith yn ystod yr wythnos bydd y ddau ddosbarth yn dod ynghyd, a bydd yr adloniant gyda’r nos i bawb.

 

Mewn partneriaeth â Barddas.

Tiwtoriaid

Aneirin Karadog

Dysgodd Aneirin Karadog hanfodion y gynghanedd dan fentoriaeth ddisgybledig Rhys Dafis ar gyrion Caerdydd ar droad y mileniwm. Mae’n aelod o dîm Y Deheubarth yn Ymryson blynyddol y beirdd ac mae wedi ennill sawl gwobr am ei gerddi caeth: ysgoloriaeth Emyr Feddyg yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd, Cadair yr Urdd yng Nghaerdydd 2005 a chategori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2013 gyda’i gyfrol gyntaf O Annwn i Geltia (Cyhoeddiadau Barddas). Mae’n un o diwtoriaid Ysgol Farddol Caerfyrddin ac mae’n ymhyfrydu mewn arbrofi gyda’r mesurau caeth. Aneirin oedd Bardd Plant Cymru 2013-15.

Tudur Dylan Jones

Prifardd ac athro. Enillodd y Gadair yn yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn yn 1995 ac yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau yn 2005.  Bu'n Fardd Plant Cymru yn 2004-5 a chyhoeddwyd ei gasgliad cyflawn cyntaf o gerddi i blant, Rhywun yn Rhywle gan wasg Gomer yn 2005. Ef hefyd oedd golygydd y gyfrol hardd Trysorfa T. Llew Jones ac awdur Trysorfa Arwyr Cymru.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811