Dosbarth Meistr Barddoniaeth y Gwanwyn

Llu 11 Mawrth 2019 - Sad 16 Mawrth 2019
Tiwtoriaid / Gillian Clarke & Maura Dooley
Darllenydd Gwadd / Zaffar Kunial
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Anelir y dosbarth meistr hwn tuag at feirdd profiadol, a bydd yn cynnwys trafodaeth feirniadol a chyfranogi treiddgar. Bydd y cwrs yn gyfle unigryw i feirdd ymroddedig roi hwb ychwanegol i’w gwaith. Byddwn yn canolbwyntio ar weithdai grŵp i sbarduno cerddi newydd a chyfarfodydd mewn grwpiau llai er mwyn trafod a chefnogi gwaith ar y gweill. Bydd hefyd cyfle i ganolbwyntio ar ysgrifennu’n unigol a bydd gweithdai ychwanegol yn y prynhawniau. Yn ystod yr wythnos bydd y tiwtoriaid a darllenydd gwadd arbennig yn rhoi darlleniadau o’u gwaith. Caiff y cyfranogwyr olygu a chyfrannu at flodeugerdd, a phenllanw’r cwrs fydd darlleniad ohono ar y noson olaf.

Tiwtoriaid

Gillian Clarke

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2008 a 2016. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Mae wedi cyhoeddi 14 o lyfrau i oedolion a nifer hefyd i blant fel awdur, cyfieithydd neu olygydd. Cyrhaeddodd ei chasgliad, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet yn 2012, restr fer Gwobr T S Eliot yn yr un flwyddyn, a chyhoeddwyd ei Selected Poems gan Picador yn 2016. Bu’n Fardd Preswyl ym Mhrifysgol Swoleg Caergrawnt fel rhan o gynllun Thresholds yn 2014, a chyhoeddwyd ei chasgliad diweddaraf Zoology yn 2017 gan Carcanet.  
www.gillianclarke.co.uk

David Hunter

Maura Dooley

Casgliad diweddaraf Maura Dooleyo farddoniaeth yw The Silvering (Bloodaxe Books,2016). Cyhoeddodd Bloodaxe Books Negative of a Group Photograph yn 2018, sef ei fersiwn Saesneg hi o gerddi gan ybardd Iraneg alltud Azita Ghahreman, a grëwyd ar y cyd ag Elhum Shakerifa. Mae’r blodeugerddi a’r cyfrolau eraill y mae hi wedi’u golygu yn cynnwys The Honey Gatherers: A Book of Love Poems (Bloodaxe Books, 2013), a How Novelists Work (Seren, 2000). Mae hi wedi ymddangos ddwywaith ar restr fer Gwobr T S Eliot ac wedi’i henwebu ddwywaith am Wobr Cerdd Unigol Forward. Derbyniodd Wobr Gregory a Gwobr Cholmondeley ac mae’n Gymrawd i’r Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol. Mae’n dysgu yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain.

Darllenydd Gwadd

Zaffar Kunial

Cyhoeddwyd casgliad barddoniaeth llawn cyntaf Zaffar Kunial, Us, gan Faber & Faber yn 2018. Meddai Jackie Kay, “Mae ei gerddi’n gywrain, yn syfrdanol o wreiddiol, ac yn osgeiddig.”. Ers ei ddarlleniad cyhoeddus cyntaf o’i gerdd ‘Hill Speak' yng Ngwobr y National Poetry Competition 2011, mae wedi siarad mewn sawl gŵyl lenyddol ac ar raglenni i radio’r BBC. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Geoffrey Dearmer am ei gerdd 'The Word'.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811