Dosbarth Meistr Barddoniaeth y Gwanwyn

Llu 11 Mai 2020 - Sad 16 Mai 2020
Tiwtoriaid / Gillian Clarke & Michael Woods
Darllenydd Gwadd / Jane Clarke
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

I feirdd ymroddedig y mae’r dosbarth meistr hwn, a’r rheini â’u bryd ar ddatblygu eu crefft ymhellach. Bydd yr wythnos yn cynnwys gweithdy grŵp bob bore i sbarduno cerddi newydd, amser i ysgrifennu’n unigol, a phrynhawniau rhydd i ddarllen neu chwilio am ysbrydoliaeth yn nhirwedd prydferth Tŷ Newydd a’r ardal. Byddwch yn mwynhau dwy noson o ddarlleniadau barddoniaeth: un gan y tiwtoriaid, a’r llall gan ddarllenydd gwadd a bydd y cwrs yn dod i ben gyda creu blodeugerdd o waith y beirdd a’r tiwtoriaid, a dathliad yn y llyfrgell fin nos o’r gwaith fydd wedi ei gyfansoddi. Cwrs fydd hwn i herio ac ysbrydoli awduron sy’n awyddus i ddatblygu arddull, telynegrwydd a phosibiliadau dychmygol eu barddoniaeth.

Er mwyn i bawb elwa o lefel uchel o drafodaeth feirniadol a chyfranogiad, caiff 14 awdur eu dethol ar gyfer y Dosbarth Meistr hwn yn seiliedig ar broses ymgeisio fydd yn gofyn am enghraifft o’u gwaith.

Dyma sut i wneud cais am le ar y Dosbarth Meistr:

  1. Gyrrwch 6 cerdd dros ebost at tynewydd@llenyddiaethcymru.org erbyn dydd Gwener 13 Mawrth 2020. Gwnewch yn siŵr bod eich enw a manylion cyswllt ar y gwaith a’i fod wedi ei farcio gyda “Cais Dosbarth Meistr y Gwanwyn”. Os na fedrwch yrru eich gwaith dros ebost, cewch ei yrru drwy’r post at Dŷ Newydd.
  2. Os yn berthnasol, gyrrwch unrhyw fanylion ynglŷn â’ch cefndir cyhoeddi.
  3. Byddwn yn rhoi gwybod ganol Ebrill os ydych chi wedi cael eich dewis. Os y cewch chi gynnig lle ar y Dosbarth Meistr, byddwn yn gofyn yn garedig i chi dalu eich blaendal o £100 i sicrhau eich lle.

Ni fydd cerddi yn cael ei dychwelyd atoch. Bydd y tiwtoriaid, Gillian Clarke a Michael Woods, yn dewis y cyfranogwyr ar sail y cais a’r cerddi, a bydd eu penderfyniad yn derfynol. Os ydych yn gwneud cais am ysgoloriaeth i helpu â’r gost, gyrrwch ffurflen ysgoloriaeth i mewn gyda eich cerddi (ffurflen ar gael ar eich cais).

Tiwtoriaid

Gillian Clarke

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2008 a 2016. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Mae wedi cyhoeddi 14 o lyfrau i oedolion – a nifer hefyd i blant – fel awdur, cyfieithydd neu olygydd. Cyrhaeddodd ei chasgliad, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet yn 2012, restr fer Gwobr T.S Eliot yn yr un flwyddyn, a chyhoeddwyd ei Selected Poems gan Picador yn 2016. Bu’n Fardd Preswyl ym Mhrifysgol Swoleg Caergrawnt fel rhan o gynllun Thresholds yn 2014, a chyhoeddwyd ei chasgliad diweddaraf Zoology yn 2017 gan Carcanet. Bydd fersiwn Gillian o'r Gododdin yn cael ei gyhoeddi gan Faber yn 2020.
www.gillianclarke.co.uk

Michael Woods

Mae Michael Woods wedi cyhoeddi tri chasgliad o gerddi, Absence Notes (2011), Algebra (2017) ac Opening Time (2018), a’r rheini wedi’u cyhoeddi gan Templar Poetry. Mae ei gerddi wedi ennill gwobrau niferus ac wedi ymddangos mewn cylchgronau a blodeugerddi. Ac yntau’n olygydd ar gylchgrawn barddoniaeth Tandem, mae wedi cyhoeddi gwaith awduron newydd ochr yn ochr ag enwau mwy cyfarwydd. Roedd ei radd ymchwil yn canolbwyntio ar farddoniaeth Gerard Manley Hopkins, ac mae’n traddodi darlithoedd amdano’n flynyddol yn yr Hopkins Festival yn Newbridge, Iwerddon. Ymhlith ei gyhoeddiadau eraill mae canllaw astudio i farddoniaeth Carol Ann Duffy. Bu’n athro Saesneg a Drama am flynyddoedd, ac mae bellach yn ddarlithydd cyswllt mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerwrangon.

Darllenydd Gwadd

Jane Clarke

Cyrhaeddodd casgliad cyntaf Jane Clarke, The River (Bloodaxe Books, 2015) restr fer Gwobr Ondaatje y Gymdeithas Lenyddol Frenhinol yn 2016 ac yn yr un flwyddyn enillodd Wobr Lenyddol Hennessy am Farddoniaeth a Gwobr Cerdd Orau’r Flwyddyn gŵyl Listowel Writers’ Week. Mae ei phamffled All the Way Home (Smith|Doorstop 2019) yn ymateb i lythyr milwr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd ei hail gasgliad o farddoniaeth, When the Tree Falls, ei gyhoeddi gan Bloodaxe Books ym mis Medi 2019.
www.janeclarkepoetry.ie

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811