Dosbarth Meistr Barddoniaeth yr Hydref

Llu 21 Hydref 2019 - Sad 26 Hydref 2019
Tiwtoriaid / Gillian Clarke & Paul Farley
Darllenydd Gwadd / Paul Henry
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Anelir y dosbarth meistr hwn tuag at feirdd profiadol, a bydd yn cynnwys trafodaeth feirniadol a chyfranogi treiddgar. Bydd y cwrs yn gyfle unigryw i feirdd ymroddedig roi hwb ychwanegol i’w gwaith. Byddwn yn canolbwyntio ar weithdai grŵp i sbarduno cerddi newydd a chyfarfodydd grŵp bach er mwyn trafod a chefnogi gwaith ar y gweill. Bydd hefyd cyfle i ganolbwyntio ar ysgrifennu’n unigol a bydd gweithdai ychwanegol yn y prynhawniau. Yn ystod yr wythnos bydd y tiwtoriaid a darllenydd gwadd arbennig yn rhoi darlleniadau o’u gwaith. Caiff y cyfranogwyr olygu a chyfrannu at flodeugerdd, a phenllanw’r cwrs fydd darlleniad ohono i ddathlu ar y nos Wener.

 

Er mwyn i bawb elwa o lefel uchel o drafodaeth feirniadol a chyfranogiad, caiff yr awduron eu dethol ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar enghraifft o’u gwaith.

 

Dyma fanylion sut i wneud cais am le ar y Dosbarth Meistr:

 

  1. Gyrrwch 6 cerdd (trwy ebost yn ddelfrydol, neu trwy’r post) i Dŷ Newydd erbyn dydd Sadwrn, 31 Awst 2019. Gwnewch yn siŵr bod eich enw a manylion cyswllt ar y gwaith a’i fod wedi ei farcio gyda “Cais Dosbarth Meistr yr Hydref” (tynewydd@llenyddiaethcymru.org)
  2. Gyrrwch unrhyw fanylion ynglŷn â’ch cefndir cyhoeddi (ddim yn angenrheidiol)
  3. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n dymuno ystafell sengl neu le mewn ystafell i’w rhannu. Ni allwn sicrhau eich dewis – dim ond 8 ystafell sengl sydd ar gael
  4. Byddwn yn rhoi gwybod ddiwedd Medi os ydych chi wedi cael eich dewis. Os y cewch chi eich dewis, byddwn yn gofyn i chi dalu eich blaendal o £100 i sicrhau eich lle.

 

Ni fydd cerddi yn cael ei dychwelyd atoch. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan Gillian Clarke a Paul Farley, a bydd eu penderfyniad yn derfynol. Os ydych yn gwneud cais am fwrsariaeth, gyrrwch ffurflen fwrsariaeth i mewn gyda eich cerddi.

Tiwtoriaid

Gillian Clarke

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2008 a 2016. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Mae wedi cyhoeddi 14 o lyfrau i oedolion – a nifer hefyd i blant – fel awdur, cyfieithydd neu olygydd. Cyrhaeddodd ei chasgliad, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet yn 2012, restr fer Gwobr T.S Eliot yn yr un flwyddyn, a chyhoeddwyd ei Selected Poems gan Picador yn 2016. Bu’n Fardd Preswyl ym Mhrifysgol Swoleg Caergrawnt fel rhan o gynllun Thresholds yn 2014, a chyhoeddwyd ei chasgliad diweddaraf Zoology yn 2017 gan Carcanet. Bydd fersiwn Gillian o'r Gododdin yn cael ei gyhoeddi gan Faber yn 2020.
www.gillianclarke.co.uk

Paul Farley

Mae Paul Farley yn fardd ac yn ddarlledwr. Enillodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, The Boy from the Chemist is Here to See You (Picador, 1998), Wobr Forward am y Casgliad Cyntaf Gorau a Gwobr Somerset Maugham. Ers hynny mae ei waith wedi derbyn sawl gwobr yn cynnwys Gwobr Awdur Ifanc y Flwyddyn The Sunday Times, Gwobr Farddoniaeth Whitbread a Gwobr E. M. Forster gan yr American Academy of Arts & Letters. Mae bellach yn Athro Barddoniaeth ym Mhrifysgol Caerhirfryn ac yn cyflwyno rhaglen farddoniaeth gyfoes BBC Radio 4, The Echo Chamber.

Darllenydd Gwadd

Paul Henry

Drwy gyfansoddi caneuon y dechreuodd Paul Henry farddoni. Fe’i disgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd” sy’n cyfuno “synnwyr o gerddoriaeth geiriau â dychymyg dyfeisgar di-ball”, ac mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr Unol Daleithiau ac Asia. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd, ac mae’i ganeuon wedi’u chwarae ar BBC Radio 2 a BBC Radio 6 Music. Ailargraffwyd The Brittle Sea: New & Selected Poems (Seren, 2013) yn ddiweddar. Mae wedi cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4. Mae fersiwn perfformiad o’i lyfr diweddaraf, The Glass Aisle (Seren, 2018), gan gynnwys caneuon a gyd-gyfansoddwyd â Brian Briggs, wedi bod ar daith ddiweddar o amgylch gwyliau yn y Deyrnas Unedig. Mae Paul yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru.
www.paulhenrypoet.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811