Dosbarth Meistr Barddoniaeth yr Hydref

Llu 21 Hydref 2019 - Sad 26 Hydref 2019
Tiwtoriaid / Gillian Clarke & Paul Farley
Darllenydd Gwadd / Paul Henry
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Anelir y dosbarth meistr hwn tuag at feirdd profiadol, a bydd yn cynnwys trafodaeth feirniadol a chyfranogi treiddgar. Bydd y cwrs yn gyfle unigryw i feirdd ymroddedig roi hwb ychwanegol i’w gwaith. Byddwn yn canolbwyntio ar weithdai grŵp i sbarduno cerddi newydd a chyfarfodydd grŵp bach er mwyn trafod a chefnogi gwaith ar y gweill. Bydd hefyd cyfle i ganolbwyntio ar ysgrifennu’n unigol a bydd gweithdai ychwanegol yn y prynhawniau. Yn ystod yr wythnos bydd y tiwtoriaid a darllenydd gwadd arbennig yn rhoi darlleniadau o’u gwaith. Caiff y cyfranogwyr olygu a chyfrannu at flodeugerdd, a phenllanw’r cwrs fydd darlleniad ohono i ddathlu ar y nos Wener.

 

Er mwyn i bawb elwa o lefel uchel o drafodaeth feirniadol a chyfranogiad, caiff yr awduron eu dethol ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar enghraifft o’u gwaith.

 

Dyma fanylion sut i wneud cais am le ar y Dosbarth Meistr:

 

  1. Gyrrwch 6 cerdd (trwy ebost yn ddelfrydol, neu trwy’r post) i Dŷ Newydd erbyn dydd Sadwrn, 31 Awst 2019. Gwnewch yn siŵr bod eich enw a manylion cyswllt ar y gwaith a’i fod wedi ei farcio gyda “Cais Dosbarth Meistr yr Hydref” (tynewydd@llenyddiaethcymru.org)
  2. Gyrrwch unrhyw fanylion ynglŷn â’ch cefndir cyhoeddi (ddim yn angenrheidiol)
  3. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n dymuno ystafell sengl neu le mewn ystafell i’w rhannu. Ni allwn sicrhau eich dewis – dim ond 8 ystafell sengl sydd ar gael
  4. Byddwn yn rhoi gwybod ddiwedd Medi os ydych chi wedi cael eich dewis. Os y cewch chi eich dewis, byddwn yn gofyn i chi dalu eich blaendal o £100 i sicrhau eich lle.

 

Ni fydd cerddi yn cael ei dychwelyd atoch. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan Gillian Clarke a Paul Farley, a bydd eu penderfyniad yn derfynol. Os ydych yn gwneud cais am fwrsariaeth, gyrrwch ffurflen fwrsariaeth i mewn gyda eich cerddi.

Tiwtoriaid

Gillian Clarke

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2008 a 2016. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Mae wedi cyhoeddi 14 o lyfrau i oedolion a nifer hefyd i blant fel awdur, cyfieithydd neu olygydd. Cyrhaeddodd ei chasgliad, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet yn 2012, restr fer Gwobr T S Eliot yn yr un flwyddyn, a chyhoeddwyd ei Selected Poems gan Picador yn 2016. Bu’n Fardd Preswyl ym Mhrifysgol Swoleg Caergrawnt fel rhan o gynllun Thresholds yn 2014, a chyhoeddwyd ei chasgliad diweddaraf Zoology yn 2017 gan Carcanet.  
www.gillianclarke.co.uk

Paul Farley

Mae Paul Farley yn fardd ac yn ddarlledwr. Enillodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, The Boy from the Chemist is Here to See You (Picador, 1998), Wobr Forward am y Casgliad Cyntaf Gorau a Gwobr Somerset Maugham. Ers hynny mae ei waith wedi derbyn sawl gwobr yn cynnwys Gwobr Awdur Ifanc y Flwyddyn The Sunday Times, Gwobr Farddoniaeth Whitbread a Gwobr E. M. Forster gan yr American Academy of Arts & Letters. Mae bellach yn Athro Barddoniaeth ym Mhrifysgol Caerhirfryn ac yn cyflwyno rhaglen farddoniaeth gyfoes BBC Radio 4, The Echo Chamber.

Darllenydd Gwadd

Paul Henry

Daeth Paul Henry i farddoniaeth drwy ysgrifennu caneuon. Mae’n awdur 10 casgliad barddoniaeth, ac mae perfformiad yn seiliedig ar ei lyfr The Glass Aisle (Seren, 2018) yn teithio gwyliau yn y DU ar hyn o bryd. Wedi ei ddisgrifio gan y bardd diweddar U.A. Fanthorpe fel “a poet’s poet” sy’n cyfuno “cerddoriaeth geiriau gyda dychymyg di-ddiwedd”, mae wedi darllen a pherfformio ei waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr UDA ac Asia. Yn Gymrawd Ysgrifennu ym Mhrifysgol De Cymru, mae wedi cyflwyno rhaglenni celfyddydol i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a 4.
www.paulhenrywales.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811