Egin Awduron: Barddoniaeth a Rhyddiaith

Sad 20 Gorffennaf 2019 - Iau 25 Gorffennaf 2019
Tiwtoriaid / Alys Conran & Paul Henry
Darllenydd Gwadd / Gary Raymond
Ffi’r Cwrs / O £325 - £450 y pen
Genres / BarddoniaethFfeithiolFfuglen
Iaith / DwyieithogSaesneg

Cwrs yw hwn i egin feirdd ac awduron rhyddiaith rhwng 18 a 35 oed. Efallai eich bod chi’n gweithio ar gasgliad o farddoniaeth, nofel, casgliad o straeon byrion, gwaith ffeithiol neu’n arbrofi mewn sawl ffurf; y naill ffordd neu’r llall dyma gyfle i gael arweiniad amhrisiadwy ar eich taith greadigol.

O dan adain awduron proffesiynol a siaradwyr gwadd o’r diwydiannau cyhoeddi a’r diwydiannau creadigol, byddwn yn canolbwyntio ar y broses o ysgrifennu, gan gynnwys ailddrafftio a golygu. Rhan ganolog o’r profiad fydd cael cyngor am gyhoeddi, perfformio a denu cyhoeddusrwydd i’ch gwaith. Bydd y cwrs yn llawn anogaeth ac yn rhoi hwb i grŵp o awduron ifanc ddysgu gan y tiwtoriaid yn ogystal â dysgu gan ei gilydd. Bydd gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys gweithdai grŵp a sesiynau tiwtorial un-i-un, yn eich annog i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu yn ystod y cwrs. Bydd digonedd o amser rhydd hefyd i greu, i gymdeithasu, i fynd am dro a hyd yn oed i nofio yn y môr.

 

Caiff y cwrs hwn ei drefnu ar y cyd â Wales Arts Review.

Tiwtoriaid

Alys Conran

Alys Conran yw awdur Pigeon (Parthian Books, 2016), y nofel gyntaf i’w chyhoeddi yn Gymraeg ac yn Saesneg ar yr un pryd. Cyrhaeddodd Pigeon restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas ac enillodd Wobr Llyfr y Flwyddyn 2017, Gwobr Ffuglen Rhys Davies a Gwobr Barn y Bobl y Wales Arts Review. Bydd Dignity, ei hail nofel, yn cael ei chyhoeddi gan W&N yn 2019. Mae straeon byrion ganddi wedi’u henwebu am Wobr Stori Fer Bryste, Gwobr Ffuglen Manceinion a Gwobr Stori Fer Caerfaddon. Mae hi wedi darllen ei ffuglen a’i barddoniaeth yng Ngŵyl y Gelli, yng Ngŵyl Lyfrau Caeredin, ac ar BBC Radio 4. Cyhoeddwyd ei gwaith hefyd mewn cylchgronau fel y Stand a The Manchester Review, ac mewn blodeugerddi gan The Bristol Review of Books, Parthian, The Camden Trust a Honno. Mae hi hefyd yn cyhoeddi barddoniaeth, gwaith ffeithiol creadigol, traethodau creadigol, a chyfieithiadau llenyddol. Mae hi’n ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor.
www.alysconran.com

Zed Nelson

Paul Henry

Drwy gyfansoddi caneuon y dechreuodd Paul Henry farddoni. Fe’i disgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd” sy’n cyfuno “synnwyr o gerddoriaeth geiriau â dychymyg dyfeisgar di-ball”, ac mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr Unol Daleithiau ac Asia. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd, ac mae’i ganeuon wedi’u chwarae ar BBC Radio 2 a BBC Radio 6 Music. Ailargraffwyd The Brittle Sea: New & Selected Poems (Seren, 2013) yn ddiweddar. Mae wedi cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4. Mae fersiwn perfformiad o’i lyfr diweddaraf, The Glass Aisle (Seren, 2018), gan gynnwys caneuon a gyd-gyfansoddwyd â Brian Briggs, wedi bod ar daith ddiweddar o amgylch gwyliau yn y Deyrnas Unedig. Mae Paul yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru.
www.paulhenrypoet.co.uk

Darllenydd Gwadd

Gary Raymond

Mae Gary Raymond wedi cyhoeddi dwy nofel, Golden Orphans a For Those Who Come After, ac ef yw golygydd a chyfarwyddwr Wales Arts Review. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer amrediad o gylchgronau gwahanol yn cynnwys The Guardian a Rolling Stone, ac mae’n adolygydd theatr i’r Art Desk, yn sylwebydd cyson ar y celfyddydau a diwylliant i BBC Wales, ac yn golygu a chynnal y podlediad OffScript am y celfyddydau a diwylliant. www.walesartsreview.org

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811