Encil Calan Gaeaf

Gwe 27 Hydref 2023 - Mer 1 Tachwedd 2023
Ffi’r Cwrs / O £150 - £400 y pen
Iaith / Cymraeg

Dyma gyfle i awduron ymgynnull draw yng nghartref awduron Cymru, Tŷ Newydd, i fwynhau encil YSBRYDoledig drwy gyfrwng y Gymraeg dros hanner tymor yr hydref a chyfnod Calan Gaeaf.

Efallai eich bod yn gweithio i gyrraedd dyddiad cau un o gystadlaethau’r Eisteddfod, neu derfyn amser sydd wedi ei osod ar eich cyfer gan eich golygydd. Ynte ydych chi yn awyddus i gychwyn darn newydd sbon o waith, ac yn chwilio am ysbrydoliaeth yn awyrgylch arbennig Tŷ Newydd a’r ardal neu yn gobeithio derbyn cyngor gan eich cyd-awduron? Yn ystod eich arhosiad, cewch encilio i dawelwch eich ystafell i ganolbwyntio ar eich gwaith ar y gweill, mwynhau rhwydweithio a chymdeithasu dros brydau bwyd cartref, a dod ynghyd am sgwrs yn llyfrgell enwog Tŷ Newydd fin nos.

I’r rheiny ohonoch sydd heb ymweld â ni o’r blaen, mae’r Ganolfan o fewn pum munud o lannau Afon Dwyfor ac 20 munud ar droed o’r traeth, a cewch fwynhau milltiroedd o deithiau cerdded drwy’r coed, neu ar hyd yr arfordir os mai hynny sy’n mynd â’ch bryd. Mae Tafarn y Plu hefyd o fewn tafliad carreg, lle gewch bob amser groeso cynnes.

Bydd pawb â’i ystafell ei hun ar ein encilion, a cewch ddewis eich ystafell wrth archebu eich lle. Bydd aelodau staff Llenyddiaeth Cymru ar gael drwy’r wythnos i gynnig cyngor ac arweiniad ar gyfleoedd i ddatblygu eich ysgrifennu. Bydd eich holl brydau bwyd yn cael eu darparu yn ystod eich arhosiad gan ein cogydd preswyl, yn cynnwys danteithion tymhorol rhwng prydau. Cewch ddewis ymuno â ni am yr encil bum noson llawn, neu ymuno am gyfnod byrrach – mae manylion am brisiau i’w canfod isod.

Yn ystod yr encil hwn, bydd ambell weithdy neu sgwrs gan awduron ac arbenigwyr gwadd yn cael eu trefnu i gynnig arweiniad ar eich gwaith ysgrifennu, ac adloniant ysbrydol i godi gwallt eich pen. Bydd amserlen o’r gweithgareddau opsiynol yma ar gael i chi o flaen llaw, fel y gallwch drefnu eich encil.

 

Prisiau

Mae eich ystafell, eich holl brydau bwyd yn cynnwys danteithion, gweithdai a sgyrsiau yn gynwysedig yn y pris. Cewch gyrraedd ar ôl 3.00 pm ar eich diwrnod cyntaf, a gadael ar ôl brecwast ar eich bore olaf.

 

Ystafell fach (neu pris y pen os oes dau berson yn rhannu ystafell fawr)

2 noson: £150

3 noson: £210

4 noson: £260

5 noson: £300

 

Ystafell ganolig

2 noson: £170

3 noson: £240

4 noson: £300

5 noson: £350

 

Ystafell fawr

2 noson: £190

3 noson: £270

4 noson: £340

5 noson: £400

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811