Encil Chwedleua

Llu 22 Hydref 2018 - Sad 27 Hydref 2018
Tiwtoriaid / Eric Maddern & Hugh Lupton
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genre / Adrodd Straeon
Iaith / Saesneg

Ar yr encil hwn, byddwn yn canolbwyntio ar adrodd straeon ar lafar yn hytrach nag ar bapur. Barddoniaeth, darogan, gweddi, ymbil, pregethu, adrodd straeon, canu… mae’r gair llafar yn gallu swyngyfareddu a bwrw hud dros wrandawyr. Bydd y rheini sy’n cymryd rhan yn ymgolli’n llwyr wrth adrodd eu geiriau eu hunain, geiriau beirdd, a geiriau’r gwŷr a’r gwragedd dienw a luniodd rai o’n chwedlau a baledi traddodiadol. Bydd hud, melltith, llafarganu a swyn i gyd yn rhan o hyn. Caiff caneuon mawl a dychan eu canu, a bydd y cwrs yn cynnwys sawl gwibdaith o amgylch tirwedd Gwynedd.

Tiwtoriaid

Eric Maddern

Yn 22 oed, cychwynnodd Eric Maddern ar daith ddwy flynedd o amgylch y byd. Cymerodd ddeng mlynedd i’w chwblhau. Treuliodd y pedair blynedd olaf yn gweithio yn y cymunedau brodorol yng nghanoldir Awstralia. Dylanwadodd y profiad hwn yn ddwys arno. Arweiniodd hyn at greu Cae Mabon, canolfan encil unigryw yng ngodre Eryri. Fe’i hysbrydolwyd hefyd i ddod yn adroddwr storïau, gan ddatblygu diddordeb arbennig mewn datgelu hen storïau Prydain. Ers symud i ogledd Cymru ym 1986 y mae wedi ysgrifennu dwsin o lyfrau lluniau i blant, recordiodd ddwy CD (Full of Life a Rare a Precious Earth) ac yn 2015 cyhoeddodd Snowdonia Folktales. Yn deillio o hyn, datblygodd ddarn adrodd stori newydd, Songlines of Snowdonia. Y mae hefyd yn gweithio ar gofiant. Gan gydweithio â Hugh, bu’n cynnal cyrsiau encil i adroddwyr storïau yn Nhŷ Newydd am dros ugain mlynedd. www.ericmaddern.co.uk

Hugh Lupton

Er 30 mlynedd, adwaenir Hugh Lupton fel ffigwr canolog yn yr adfywiad ym maes adrodd straeon ym Mhrydain. Mae chwedleua yn ei waed − mae’n or-nai i Arthur Ransome, awdur y gyfres enwog i blant, Swallows and Amazons, ac fe’i fagwyd ar straeon antur y storïwr o fri hwnnw. Mae Hugh yn adrodd chwedlau a straeon llên gwerin o sawl diwylliant ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn tirwedd, a’r straeon a’r baledi sy’n rhoi llais iddynt. Y mae wedi ysgrifennu sawl casgliad o straeon gwerin ac un nofel − The Ballad of John Clare (Dedalus, 2012). Cyhoeddwyd ei ail nofel, The Assembly of the Severed Head, am y foment y cofnodwyd y Mabinogi ar bapur, gam Propolis yn 2018.
www.hughlupton.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811