Encil Llyfrau Lliwgar

Gwe 17 Tachwedd 2023 - Sul 19 Tachwedd 2023
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Iaith / Cymraeg

Ydych chi’n awduron LHDTC+ sy’n gweithio yn y Gymraeg neu sydd ag awydd sgwennu yn y Gymraeg am y tro cyntaf? Ymunwch â ni ar encil penwythnos hwyliog gyda awduron LHDTC+ eraill. Dyma gyfle ichi fynychu gweithdai arbenigol gyda llenorion profiadol, dod yn rhan o gymuned o awduron LHDTC+ Cymraeg, a llunio gwaith gwreiddiol a chyffrous, gan sicrhau bod profiadau LHDTC+ yn cael eu trafod yn greadigol yn y Gymraeg.

Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ryddhau yn ystod haf 2023 ar sut i wneud cais am le ar yr encil hwn, fydd yn cael ei gynnig yn rhad ac am ddim. Am ragor o wybodaeth am y cwrs neu am gymuned Llyfrau Lliwgar, neu i ddangos diddordeb yn yr encil hwn, cysylltwch â ni.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811