Encil y Gwanwyn

Llu 6 Mai 2019 - Sad 11 Mai 2019
Tiwtor / Cathryn Summerhayes
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ysgrifennu Creadigol
Iaith / Saesneg

Dyma gyfle i gael dianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd i noddfa greadigol – i’r lleoliad heddychlon hwnnw lle gallwch fynd i orffen ysgrifennu eich nofel, neu ddim ond darllen a synfyfyrio efallai? Bydd ein hencilion, yn awyrgylch prydferth Tŷ Newydd rhwng y môr a’r mynyddoedd, yn cynnig y ddihangfa berffaith i chi. Gallwch fynd am dro ar hyd y Lôn Goed, cerdded i’r traeth i chwilio am ysbrydoliaeth, a rhannu syniadau dros swper gyda’ch cyd-letywyr. Bydd pawb â’i ystafell ei hun – a bydd prydau bwyd cartref yn cael eu paratoi ar eich cyfer.

Bydd yr asiant llenyddol, Cathryn Summerhayes, yn ymuno â’r encil am ddeuddydd a bydd ar gael am gyfarfodydd un-i-un.

Tiwtor

Cathryn Summerhayes

Ail ymunodd Cathryn Summerhayes ag asiantaeth Curtis Brown ym Medi 2016, a hithau wedi cychwyn ei gyrfa fel asiant llenyddol yn wreiddiol yn 2004. Sefydlodd restr amrywiol o gleientiaid i asiantaeth WME lle bu’n gweithio am ddegawd. Cyn hynny bu’n gweithio i sawl asiantaeth llenyddol arall a gyda Colman Getty PR – lle bu’n gweithio ar sawl digwyddiad llenyddol mawr gan gynnwys Gwobr y Man Booker a Gwobr Samuel Johnson. Mae Cathryn hefyd yn gweithio yn swyddfa gynhyrchu Gŵyl Lenyddol Port Eliot, ac yn cymryd rhan yng ngwyliau Rhyngwladol y Gelli a Chaeredin yn rheolaidd. Yn 2016 fe’i henwebwyd ar gyfer gwobr Asiant y Flwyddyn yn y British Book Awards, ac ymysg ei chleientiaid y mae Dr Adam Kay, Mark Watson, Naomi Wood, Kirsty Logan, Susan Fletcher, Johanna Basford, Sir Ranulph Fiennes, Lucy Foley, Russell Norman, Mark Hix a Clemmie Hooper.

“My true passion as a literary agent is for uniqueness, be that in the way an author writes or the subject he or she is writing about. I am passionate about great storytelling, beautiful books, inspiring voices. My relationships with each of my authors is very important and I pride myself of being in it for the long-game, nurturing books through to publication and beyond and building writing careers long-term. The Curtis Brown team’s passion for the written word and printed pages mirrors my own. My taste is best described as literary, but I have some wonderfully commercial authors whose voices and plots transcend the everyday. I am looking for something special in everything I read – and I am constantly surprised by what enchants me” – Cathryn Summerhayes

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811