Encil yr Haf

Llu 26 Awst 2019 - Sad 31 Awst 2019
Tiwtor / Tiffany Murray
Ffi’r Cwrs / O £550 y pen
Iaith / CymraegDwyieithogSaesneg

Dyma gyfle i gael dianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd i noddfa greadigol—i’r lleoliad heddychlon hwnnw lle gallwch fynd i orffen ysgrifennu eich nofel, neu ddim ond darllen a synfyfyrio efallai? Bydd ein hencilion, yn awyrgylch prydferth Tŷ Newydd rhwng y môr a’r mynyddoedd yn cynnig y ddihangfa berffaith i chi. Gallwch fynd am dro ar hyd y Lôn Goed, cerdded i’r traeth i chwilio am ysbrydoliaeth, a rhannu syniadau dros swper gyda’ch cyd-letywyr. Bydd pawb â’i ystafell ei hun—a bydd prydau bwyd cartref yn cael eu paratoi ar eich cyfer.

Tiwtor

Tiffany Murray

Mae Tiffany Murray wedi bod yn gymrawd ffuglen i Ŵyl Ryngwladol y Gelli ac yn ysgolhaig Fulbright a bu’n uwch ddarlithydd am dros ddeng mlynedd. Ar hyn o bryd mae’n Gymrawd i’r Gronfa Lenyddol Frenhinol ac yn gyfarwyddwr rhaglen Awduron Wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli – strategaeth datblygu proffesiynol hirdymor i feithrin awduron o Gymru. Cyrhaeddodd ei nofelau Diamond Star Halo (Portobello Books, 2011) a Happy Accidents (Harper Perennial, 2005) restrau byrion Gwobr Bollinger Everyman Wodehouse, a chafodd ei nofel ddiweddaraf Sugar Hall (Seren, 2014) ei henwi’n un o hoff straeon ysbryd David Mitchell yn The Week. Mae hi wedi cyhoeddi gweithiau ffuglen byr a gweithiau ffeithiol mewn amryw gylchgronau a chasgliadau, ac mae hi’n enw cyfarwydd mewn papurau newydd cenedlaethol gan gynnwys The Times, The Telegraph a The Guardian.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811