Encil yr Haf

Llu 26 Awst 2019 - Sad 31 Awst 2019
Tiwtor / Tiffany Murray
Ffi’r Cwrs / O £550 y pen
Genre / Ysgrifennu Creadigol
Iaith / CymraegDwyieithogSaesneg

Dyma gyfle i gael dianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd i noddfa greadigol—i’r lleoliad heddychlon hwnnw lle gallwch fynd i orffen ysgrifennu eich nofel, neu ddim ond darllen a synfyfyrio efallai? Bydd ein hencilion, yn awyrgylch prydferth Tŷ Newydd rhwng y môr a’r mynyddoedd yn cynnig y ddihangfa berffaith i chi. Gallwch fynd am dro ar hyd y Lôn Goed, cerdded i’r traeth i chwilio am ysbrydoliaeth, a rhannu syniadau dros swper gyda’ch cyd-letywyr. Bydd pawb â’i ystafell ei hun—a bydd prydau bwyd cartref yn cael eu paratoi ar eich cyfer.

Tiwtor

Tiffany Murray

Mae Tiffany Murray yn awdur ar dair nofel, sef Sugar Hall, Diamond Star Halo and Happy Accidents. Hi sy’n gyfrifol am gynllun Awduron Wrth eu Gwaith yng Ngŵyl y Gelli, ac mae hefyd yn ddarlithydd ac yn sgriptwraig. Mae ei llyfrau wedi cyrraedd rhestr fer y Bollinger Everyman Wodehouse Prize, a dewisiodd feirniaid y Guardian ei nofel Diamond Star Halo fel un o’r llyfrau ffuglen gorau yn 2010. Mae ei ffuglen a’i gwaith ffeithiol wedi ei gyhoeddi mewn amrywiaeth o gylchgronau a chasgliadau, ac yn ymddangos mewn nifer o gyhoeddiadau yn cynnwys The Times, The Telegraph a The Guardian. Mae’n dysgu ysgrifennu creadigol i oedolion ac mewn ysgolion, ac mae’n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae hi’n gweithio ar ei thrydedd nofel, Ghost Moth, ac yn addasu ei nofel Diamond Star Halo ar gyfer y teledu.
@tiffanymurray

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811