Encil yr Haf: Perffeithio eich Ysgrifennu

Llu 17 Awst 2020 - Sad 22 Awst 2020
Darllenydd Gwadd / Christina Thatcher
Ffi’r Cwrs / O £450 - £525 y pen
Genres / BarddoniaethFfuglen
Iaith / Saesneg

Oes gennych chi ddyddiad cau’n nesáu, neu falle eich bod chi’n awyddus i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd am gyfnod? Mae ein hencilion yn darparu amser a gofod i chi ysgrifennu, darllen ac ymlacio – a bydd eich prydau bwyd oll yn cael eu darparu gan ein cogydd preswyl profiadol. Wedi ei leoli mewn man heddychlon yng nghefn gwlad ar gyrion Llanystumdwy, cewch ysbrydoliaeth o’r olygfa odidog o’r ardd o Fae Ceredigion, mwynhau prydau bwyd gyda’ch cyd breswylwyr, neu eistedd ag ymlacio yn ein llyfrgell glyd.

Mae’r Ganolfan o fewn pellter cerdded i’r traeth a glan Afon Dwyfor, a cewch fwynhau milltiroedd o deithiau cerdded drwy’r coed wedi eich amgylchynu gan fywyd gwyllt a phrydferthwch natur. Mae Tafarn y Plu hefyd o fewn tafliad carreg, lle gewch bob amser groeso cynnes. Bydd pawb â’i ystafell ei hun ar ein encilion, a cewch ddewis eich ystafell wrth archebu eich lle. Bydd aelodau staff Llenyddiaeth Cymru ar gael drwy’r wythnos i gynnig cyngor ac arweiniad ar gyfleoedd i ddatblygu eich ysgrifennu.

Darllenydd Gwadd

Christina Thatcher

Mae Christina Thatcher yn Ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Oddi ar y campws, mae hi’n brysur fel Golygydd Barddoniaeth The Cardiff Review, tiwtor yn The Poetry School, a hwylusydd gweithdai llawrydd ledled y Deyrnas Unedig. Mae ei barddoniaeth a’i straeon byrion wedi ymddangos mewn dros 50 o gyhoeddiadau, gan gynnwys The London Magazine, Planet Magazine, Acumen, The Interpreter’s House a mwy. Cyrhaeddodd ei chasgliad cyntaf, More than you were, a gyhoeddwyd maes o law gan Parthian Books yn 2017, restr fer Cystadleuaeth Casgliad Barddoniaeth Cyntaf Bare Fiction yn 2015. Bydd ei hail gasgliad, How to Carry Fire, yn cael ei gyhoeddi gan Parthian Books yng ngwanwyn 2020.
christinathatcher.com | @writetoempower

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811