Encil yr Hydref: Cyngor gan Asiant Llenyddol

Llu 26 Hydref 2020 - Sad 31 Hydref 2020
Darllenydd Gwadd / Cathryn Summerhayes
Ffi’r Cwrs / O £525 y pen
Iaith / Saesneg

Oes gennych chi ddyddiad cau’n nesáu, neu falle eich bod chi’n awyddus i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd am gyfnod? Mae ein encilion yn darparu amser a gofod i chi ysgrifennu, darllen ac ymlacio – a bydd eich prydau bwyd oll yn cael eu darparu gan ein cogydd preswyl profiadol. Wedi ei leoli mewn man heddychlon yng nghefn gwlad ar gyrion Llanystumdwy, cewch ysbrydoliaeth o’r olygfa odidog o’r ardd o Fae Ceredigion, mwynhau prydau bwyd gyda’ch cyd breswylwyr, neu eistedd ag ymlacio yn ein llyfrgell glyd.

Mae’r Ganolfan o fewn pellter cerdded i’r traeth a glan Afon Dwyfor, a cewch fwynhau milltiroedd o deithiau cerdded drwy’r coed wedi eich amgylchynu gan fywyd gwyllt a phrydferthwch natur. Mae Tafarn y Plu hefyd o fewn tafliad carreg, lle gewch bob amser groeso cynnes. Bydd pawb â’i ystafell ei hun ar ein encilion, a cewch ddewis eich ystafell wrth archebu eich lle. Bydd aelodau staff Llenyddiaeth Cymru ar gael drwy’r wythnos i gynnig cyngor ac arweiniad ar gyfleoedd i ddatblygu eich ysgrifennu.

Yn ystod yr encil hon, bydd yr asiant llenyddol Cathryn Summerhayes yn ymweld am ychydig ddyddiau i gynnig cyngor i’r grŵp ar ddatblygiad profesiynol awduron, yn cynnwys ymarfer da o ran dod o hyd i asiant, sut i gyhoeddi eich gwaith, cyngor ar y diwydiant a mwy. Bydd Jenny hefyd ar gael am gyfarfodydd un-i-un gyda phawb i drafod eich gwaith a’ch taith fel awdur.

Darllenydd Gwadd

Cathryn Summerhayes

Ailymunodd Cathryn Summerhayes â chwmni Curtis Brown ym mis Medi 2016 ar ôl dechrau ei gyrfa fel asiant llenyddol yn intern yno yn 2004. Llwyddodd wedyn i ddatblygu rhestr amrywiol tu hwnt o gleientiaid yn asiantaeth WME, lle bu’n gweithio am ddegawd. Cyn hynny, bu’n gweithio i nifer o asiantaethau llenyddol eraill ym Mhrydain ac yn Colman Getty PR – yno bu’n gyfrifol am nifer o ddigwyddiadau llyfrau amlwg gan gynnwys Gwobr Man Booker a Gwobr Samuel Johnson. Mae Cathryn hefyd yn gweithio yn y swyddfa gynhyrchu yng Ngŵyl Lenyddol Port Eliot, ac mae’n ymwneud yn helaeth â Gŵyl y Gelli a Gŵyl Ryngwladol Caeredin. Cyrhaeddodd y rhestr fer am wobr Asiant y Flwyddyn yng Ngwobrau Llyfrau Prydain yn 2016 ac mae ei chleientiaid yn cynnwys Dr Adam Kay, Mark Watson, Naomi Wood, Kirsty Logan, Susan Fletcher, Johanna Basford, Sir Ranulph Fiennes, Lucy Foley, Polpo’s Russell Norman, Mark Hix, Clemmie Hooper a Deborah Kay Davies.

“My true passion as a literary agent is for uniqueness, be that in the way an author writes or the subject he or she is writing about. I am passionate about great storytelling, beautiful books, inspiring voices. My relationships with each of my authors is very important and I pride myself of being in it for the long-game, nurturing books through to publication and beyond and building writing careers long-term. The Curtis Brown team’s passion for the written word and printed pages mirrors my own. My taste is best described as literary, but I have some wonderfully commercial authors whose voices and plots transcend the everyday. I am looking for something special in everything I read – and I am constantly surprised by what enchants me” – Cathryn Summerhayes

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811