Encil yr Hydref: Cyngor gan Asiantiaid Llenyddol

Llu 10 Hydref 2022 - Gwe 14 Hydref 2022
Tiwtoriaid / Gyamfia Osei & Rukhsana Yasmin
Ffi’r Cwrs / O £475 - £575 y pen
Genres / BarddoniaethFfeithiolFfuglen
Iaith / Saesneg

Oes gennych chi ddyddiad cau’n nesáu, neu falle eich bod chi’n awyddus i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd am gyfnod? Mae ein hencilion yn darparu amser a gofod i chi ysgrifennu, darllen ac ymlacio – a bydd eich prydau bwyd oll yn cael eu darparu gan ein cogydd preswyl profiadol. Wedi ei leoli mewn man heddychlon yng nghefn gwlad ar gyrion Llanystumdwy, cewch ysbrydoliaeth o’r olygfa odidog o’r ardd o Fae Ceredigion, mwynhau prydau bwyd gyda’ch cyd breswylwyr, neu eistedd ag ymlacio yn ein llyfrgell glyd.

Mae’r Ganolfan o fewn pellter cerdded i’r traeth a glan Afon Dwyfor, a cewch fwynhau milltiroedd o deithiau cerdded drwy’r coed wedi eich amgylchynu gan fywyd gwyllt a phrydferthwch natur. Mae Tafarn y Plu hefyd o fewn tafliad carreg, lle gewch bob amser groeso cynnes. Bydd pawb â’i ystafell ei hun ar ein encilion, a cewch ddewis eich ystafell wrth archebu eich lle. Bydd aelodau staff Llenyddiaeth Cymru ar gael drwy’r wythnos i gynnig cyngor ac arweiniad ar gyfleoedd i ddatblygu eich ysgrifennu.

Yn ystod yr encil hon, bydd yr asiantiaid llenyddol Gyamfia Osei & Rukhsana Yasmin o’r Good Literary Agency yn bresennol am ran o’r encil i gynnig sgyrsiau neu weithdai byr i’r grŵp ar ddatblygiad proffesiynol, yn cynnwys ymarfer da o ran dod o hyd i asiant, sut i gyhoeddi, cyngor am y diwydiant a mwy. Byddant hefyd ar gael am gyfarfodydd un-i-un byr gyda phob awdur i drafod eich gwaith a’ch taith fel awdur, a byddwn yn eich gwahodd i yrru darn o’ch gwaith o flaen llaw. Bydd amserlen o’r gweithgareddau opsiynol ar gael i chi o flaen llaw, fel y gallwch drefnu eich encil.

Bydd croeso i westeion gyrraedd ar ôl cinio ar y dydd Llun, a gadael ar ôl brecwast ar y dydd Gwener.

 

Tiwtoriaid

Gyamfia Osei

Cychwynnodd Gyamfia Osei ei gyrfa yn y byd cyhoeddi yn gweithio fel gwerthwr llyfrau yn Waterstones, cyn ymuno â Caskie Mushens fel Cynorthwyydd i Juliet Mushens a Robert Caskie. Dychwelodd i Loegr ar ôl gweithio yn Amsterdam am ddwy flynedd, lle bu’n rheoli gwerthiannau rhyngwladol i’r Pepin Press a bu hefyd yn olygydd i’r Plural Magazine. Mae Gyamfia nawr yn asiant gyda’r Good Literary Agency, yn prynu gwaith o bob genre a phob marchnad, gyda diddordeb penodol mewn gwaith ffuglen poblogaidd a gwaith ffeithiol-greadigol.
https://www.thegoodliteraryagency.org/about/gyamfia/

Rukhsana Yasmin

Mae Rukhsana Yasmin yn olygydd arobryn sydd bellach yn asiant llenyddol gyda’r Good Literary Agency. Bu’n gweithio i’r cyhoeddwyr Saqi Books, Profile Books a Jacaranda, ac yn 2012 fe’i dyfarnwyd â’r Kim Scott Walwyn Prize for Women in Publishing ac mae hefyd wedi ei henwi fel Bookseller Rising Star. Mae hefyd yn - ymddiriedolwr i The Centre for Literacy in Primary Education. Mae ei chleientiaid yn cynnwys awduron ffuglen, ffeithiol-greadigol, ffuglen boblogaidd gan fenywod, llyfrau trosedd a ditectif, ynghyd â gwaith am wyddoniaeth a barddoniaeth.
https://www.thegoodliteraryagency.org/about/rukhsana/

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811