Encil Ddigidol yr Hydref: Cyngor gan Asiant Llenyddol

Maw 27 Hydref 2020 - Iau 29 Hydref 2020
Tiwtoriaid / Cathryn Summerhayes & Christina Thatcher
Darllenydd Gwadd / Helen Sedgwick
Ffi’r Cwrs / O £150 y pen
Iaith / Saesneg

Ar gyfer 2020, rydym yn symud rhai o’n cyrsiau ag encilion arlein.

Ar gyfer Encil yr Hydref bydd yr asiant llenyddol Cathryn Summerhayes yn cynnal dau weithdy digidol ar ddatblygu’n broffesiynol fel awdur, yn cynnwys cyngor ar sut i ddod o hyd i asiant, sut i gael eich cyhoeddi, a chyngor am y diwydiant. Bydd hefyd ar gael am gyfarfod un-i-un byr â phob awdur i drafod eich gwaith a’ch taith fel awdur. Bydd Christina Thatcher yna’n ymuno i gynnal gweithdy, a bydd yr awdur Helen Sedgwick yn cynnal noson o sgwrs a darlleniadau a bydd ar gael i ateb eich cwestiynau.

Noder mai encil drwy gyfrwng y Saesneg yr hon.

 

 

Encilion Digidol Tŷ Newydd: Sut mae nhw’n gweithio?

Mae ein rhaglen ddigidol newydd yn cynnig cyfle i awduron o Gymru a dros y byd i gymryd rhan yn un o gyrsiau enwog Tŷ Newydd o’ch cartrefi. Wedi eu lansio am y tro cyntaf yn 2020 yn ystod y clo mawr, bydd y cyrsiau digidol yma’n cynnig y cyfle i awduron na all deithio i Dŷ Newydd i gael eu dysgu gan awduron a thiwtoriaid profiadol mewn fformat sy’n adlewyrchu cyrsiau preswyl y Ganolfan.

Bydd gweithdai’n cael eu cynnig dros y platfform fideo, Zoom. Bydd angen cysylltiad gwe da i gymryd rhan, a cynghorwn chi i roi tro ar Zoom cyn archebu ar y cwrs i sicrhau fod popeth yn gweithio. Bydd staff Llenyddiaeth Cymru ar gael i weinyddu’r encil ac i gynnig help llaw.

 

Amserlen Encil yr Hydref

Dydd Mawrth 27 Hydref

10.00 am – 11.30 am: Sut i gael eich gwaith wedi ei gyhoeddi?

Bydd y sesiwn hon dan ofal Cathryn Summerhayes yn edrych ar sut i fentro mewn i’r byd cyhoeddi.

 

2.00 pm – 5.00 pm: Cyfarfodydd un-i-un (bydd amserlen yn cael ei darparu o flaen llaw)
Yn ystod yr encil byddwch y derbyn un cyfarfod un-i-un gyda Cathryn. Bydd croeso i chi yrru cyflwyniad a gwaith ar y gweill o flaen llaw.

 

Dydd Mercher 28 Hydref

10.00 am – 11.30 am: Dod o hyd i asiant

Mae Cathryn wrth ei gwaith fel Asiant Llenyddol yn cynrychioli awduron yn cynnwys Dr Adam Kay, Ella Mills (Deliciously Ella), Dara McAnulty, Toby Litt, Mark Watson, Naomi Wood, Kirsty Logan a mwy. Ail ymunodd â Curtis Brown yn 2016 ar ôl cychwyn ei gyrfa yno fel intern yn 2004. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut i ddod o hyd i asiant llenyddol.

2.00 pm – 5.00 pm: Cyfarfodydd un-i-un (bydd amserlen yn cael ei darparu o flaen llaw)
Yn ystod yr encil byddwch y derbyn un cyfarfod un-i-un gyda Cathryn. Bydd croeso i chi yrru cyflwyniad a gwaith ar y gweill o flaen llaw.

 

8.00 pm – 9.00 pm: Noswaith yng nghwmni Helen Sedgwick
Ymunwch â ni ar Zoom am noswaith yng nghwmni’r awdur Helen Sedgwick. Bydd sesiwn gwestiwn ac ateb yn dilyn ei sgwrs.

 

Dydd Iau 29 Hydref

10.00 am – 11.30 am: Sut i ddatblygu eich hun fel awdur proffesiynol

Bydd yr awdur a’r tiwtor ysgrifennu creadigol Christina Thatcher yn cynnal gweithdy gan rannu gwybodaeth ar ymarfer proffesiynol fel awdur yn cynnwys gyrru gwaith i gylchgronau llenyddol a chystadlaethau, cymryd rhan mewn digwyddiadau llenyddol, a brandio eich hun yn llwyddiannus fel awdur.

 

 

Gweithgarwch Ychwanegol

  • Nos Fawrth a nos Iau rhwng 8.00 pm – 9.00 pm, bydd ystafell Zoom – neu lyfrgell rithiol Tŷ Newydd – ar agor i’r grŵp gael cymdeithasu a rhwydweithio.
  • Mae’n debyg bod rhai o gyn-fynychwyr cyrsiau Tŷ Newydd yn cofio bwyd bendigedig ein cogydd preswyl, Tony. Mae rhai o’i ryseitiau ar gael ar ein blog, beth amdani – i chi gael blas go-iawn o Dŷ Newydd?

 

Tiwtoriaid

Cathryn Summerhayes

Ail ymunodd Cathryn Summerhayes ag asiantaeth Curtis Brown ym Medi 2016, a hithau wedi cychwyn ei gyrfa fel asiant llenyddol yn wreiddiol yn 2004. Sefydlodd restr amrywiol o gleientiaid i asiantaeth WME lle bu’n gweithio am ddegawd. Cyn hynny bu’n gweithio i sawl asiantaeth llenyddol arall a gyda Colman Getty PR – lle bu’n gweithio ar sawl digwyddiad llenyddol mawr gan gynnwys Gwobr y Man Booker a Gwobr Samuel Johnson. Mae Cathryn hefyd yn gweithio yn swyddfa gynhyrchu Gŵyl Lenyddol Port Eliot, ac yn cymryd rhan yng ngwyliau Rhyngwladol y Gelli a Chaeredin yn rheolaidd. Yn 2016 fe’i henwebwyd ar gyfer gwobr Asiant y Flwyddyn yn y British Book Awards, ac ymysg ei chleientiaid y mae Dr Adam Kay, Mark Watson, Naomi Wood, Kirsty Logan, Susan Fletcher, Johanna Basford, Sir Ranulph Fiennes, Lucy Foley, Russell Norman, Mark Hix a Clemmie Hooper.

“My true passion as a literary agent is for uniqueness, be that in the way an author writes or the subject he or she is writing about. I am passionate about great storytelling, beautiful books, inspiring voices. My relationships with each of my authors is very important and I pride myself of being in it for the long-game, nurturing books through to publication and beyond and building writing careers long-term. The Curtis Brown team’s passion for the written word and printed pages mirrors my own. My taste is best described as literary, but I have some wonderfully commercial authors whose voices and plots transcend the everyday. I am looking for something special in everything I read – and I am constantly surprised by what enchants me” – Cathryn Summerhayes

Christina Thatcher

Christina Thatcher

Mae Christina Thatcher yn awdur ac yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ei hymchwil diweddar yn canolbwyntio ar sut all ysgrifennu creadigol gael effaith llesol ar fywydau’r rheini sydd wedi profi profedigaeth o ganlyniad i gaethiwed. Christina yw Golygydd Barddoniaeth y Cardiff Review, mae hi hefyd yn hwylusydd gweithdai llawrydd. Mae ei barddoniaeth a straeon byrion eisoes wedi cyhoeddi mewn 40 o gyhoeddiadau yn cynnwys The London Magazine, Planet Magazine a The Interpreter’s House. Cafodd ei chasgliad cyntaf, More than you were, ei gynnwys ar restr fer Bare Fiction's Debut Poetry Collection Competition yn 2015 a’i gyhoeddi gan Parthian yn 2017. Cyhoeddwyr ei hail gyfrol, How to Carry Fire gan Parthian yng ngwanwyn 2020.
christinathatcher.com

Darllenydd Gwadd

Helen Sedgwick

Helen Sedgwick yw awdur The Comet Seekers (Harvill Secker, 2016), The Growing Season (Harvill Secker, 2017), a When the Dead Come Calling (Point Blank, 2020). Enillodd Wobr Awdur Newydd y Scottish Book Trust a cafodd The Growing Season ei chynnwys ar restr fer Llyfr Ffuglen Gorau'r Flwyddyn y Saltire Society. Cyn cychwyn ysgrifennu roedd Helen yn ffisegydd ymchwil gyda Doethuriaeth o Brifysgol Caeredin. Aeth yn ei blaen i sefydlu Wildland Literary Editors a bu'n gweithio fel rheolwr gyfarwyddwr  Cargo Publishing, rheolwr a golygydd y cylchgrawn llenyddol Gutter, a fel thiwtor ysgrifennu creadigol, darlithydd a mentor. Mae'n byw yn Ucheldiroedd yr Alban ac yn cadw ieir.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811