Ffeministiaeth mewn Barddoniaeth a Rhyddiaith

Gwe 10 Gorffennaf 2020 - Sul 12 Gorffennaf 2020
Tiwtoriaid / Mari Ellis Dunning & Natalie Ann Holborow
Ffi’r Cwrs / O £240 - £325 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / DwyieithogSaesneg

Rydym ar hyn o bryd yn parhau i dderbyn archebion ar gyfer cyrsiau fydd yn cymryd lle o fis Mai ymlaen, ond yn cadw llygad ar y sefyllfa ac yn dilyn unrhyw gyngor swyddogol. Pe bydd rhaid gohirio unrhyw gwrs, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar unwaith a bydd unrhyw ffioedd yn cael eu dychwelyd yn llawn.

Noder os gwelwch yn dda fod swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19. Mae holl weithgareddau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd hyd nes diwedd mis Ebrill 2020 wedi eu gohirio, gan obeithio y bydd modd i ni ail agor ym mis Mai. Gallwch gysylltu â ni drwy’r dudalen hon.

Drwy weithdai a thrafodaethau grŵp, bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut y gellir troi ffeministiaeth mewn gwahanol ffyrdd yn ysgrifennu creadigol ac yn llenyddiaeth. Byddwn yn edrych ar elfennau ffeministaidd mewn gweithiau awduron fel Zoë Brigley, Fiona Benson, Angela Carter ac Amber Sparks, ymhlith eraill. Yn ystod y cwrs, byddwn hefyd yn astudio menywod mewn straeon tylwyth teg, chwedlau, hanes a’n bywydau’n hunain, gan drafod beth yw ystyr ffeministiaeth i ni awduron. Mae croeso i’r rheini sy’n creu barddoniaeth, rhyddiaith, cofiannau a mwy.

Tiwtoriaid

Mari Ellis Dunning

Awdur a ffeminydd yw Mari Ellis Dunning, sy’n caru cŵn. Cafodd casgliad cyntaf Mari o farddoniaeth, Salacia, ei ddisgrifio gan The Crunch Poetry Podcast fel detholiad “sy’n rhoi llais i fenywod sydd wedi’u difrïo, eu hynysu a’u cam-drin”. Fe’i cyhoeddwyd gan Parthian Books yn 2018 a chyrhaeddodd restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2019. Yn 2019 fe’i dewiswyd yn un o Awduron Wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli, ac mae hi ar hyn o bryd yn astudio am PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn edrych ar ddewiniaeth mewn straeon byrion.

Natalie Ann Holborow

Mae Natalie Ann Holborow yn awdur, yn arbenigwraig ar gynnwys digidol, ac yn rhedwr marathonau. Enillodd Wobr Terry Hetherington a Gwobr Robin Reeves yn 2015 ac mae hi wedi cyrraedd rhestrau byrion ac wedi ennill clod mewn nifer o wobrau eraill, gan gynnwys Gwobr Bridport, Cystadleuaeth Barddoniaeth Genedlaethol y Poetry Society, a Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Gregory O'Donoghue. Cafodd ei chasgliad cyntaf, And Suddenly You Find Yourself (Parthian, 2017), ei lansio yng Ngŵyl Lyfrau Ryngwladol Kolkata ac fe’i henwyd yn un o gyfrolau gorau y Wales Arts Review yn 2017. Mae disgwyl i Parthian gyhoeddi ei hail gasgliad o gerddi, Small, yn 2020.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811