Cwrs Rhithiol: Ffeministiaeth mewn Barddoniaeth a Rhyddiaith

Maw 7 Mehefin 2022 - Maw 14 Mehefin 2022
Tiwtoriaid / Mari Ellis Dunning & Natalie Ann Holborow
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / BarddoniaethFfuglen
Iaith / Saesneg

Bydd y cwrs rhithiol hwn yn cael ei gynnal dros gyfnod o dair sesiwn:

Nos Fawrth 7 Mehefin (8.00 pm – 9.30 pm)

Nos Iau 9 Mehefin (8.00 pm – 9.30 pm)

Nos Fawrth 14 Mehefin (8.00 pm – 9.30 pm)

 

Trwy’r gweithdai rhain, bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut y gellir troi ffeministiaeth mewn gwahanol ffyrdd yn ysgrifennu creadigol ac yn llenyddiaeth. Byddwn yn edrych ar elfennau ffeministaidd mewn gweithiau awduron fel Zoë Brigley, Fiona Benson, Angela Carter ac Amber Sparks, ymhlith eraill. Yn ystod y cwrs, byddwn hefyd yn astudio menywod mewn straeon tylwyth teg, chwedlau, hanes a’n bywydau’n hunain, gan drafod beth yw ystyr ffeministiaeth i ni awduron. Mae croeso i’r rheini sy’n creu barddoniaeth, rhyddiaith, cofiannau a mwy.

Yn dilyn y gweithdai, bydd gwahoddiad i’r awduron yrru darn o waith i’r tiwtoriaid i gael adborth. Bydd mwy o wybodaeth am y broses hon yn cael ei darparu yn ystod y sesiynau.

Noder os gwelwch yn dda y bydd angen cysylltiad gwe da i ymuno â’r cwrs hwn, gan y caiff ei gynnal ar Zoom. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Os yw pris y cwrs hwn yn ei gwneud yn anodd i chi ymuno, cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

Tiwtoriaid

Mari Ellis Dunning

Awdur a ffeminydd yw Mari Ellis Dunning, sy’n caru cŵn. Cafodd casgliad cyntaf Mari o farddoniaeth, Salacia, ei ddisgrifio gan The Crunch Poetry Podcast fel detholiad “sy’n rhoi llais i fenywod sydd wedi’u difrïo, eu hynysu a’u cam-drin”. Fe’i cyhoeddwyd gan Parthian Books yn 2018 a chyrhaeddodd restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2019. Cyhoeddwyd The Wrong Side of the Looking Glass, wedi ei ysgrifennu ar y cyd â Natalie Ann Holborow gan Black Rabbit Press yn 2020. Yn 2019 fe’i dewiswyd yn un o Awduron Wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli, ac mae hi ar hyn o bryd yn astudio am PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn edrych ar ddewiniaeth mewn straeon byrion. Bydd ei hail gyfres o farddoniaeth, Pearl & Bone, yn cael ei gyhoeddi gan Parthian yn hydref 2022.

Natalie Ann Holborow

Natalie Ann Holborow yw awdur And Suddenly You Find Yourself (2017), a Small (2020), a chyd-olygydd Cheval 13, blodeugerdd o’r straeon byrion a’r cerddi gorau gan awduron Cymreig ifanc o Gystadleuaeth Terry Hetherington 2020 – oll wedi eu cyhoeddi gan Parthian. Enillodd Wobr Terry Hetherington yn 2015, a chyrhaeddodd rownd derfynol cystadleuaeth y Cursed Murphy Spoken Word. Cyhoeddwyd ei phamphled The Wrong Side of the Looking Glass, wedi ei ysgrifennu ar y cyd â Mari Ellis Dunning gan Black Rabbit Press yn 2020. Mae’n gweithio fel swyddog marchnata i Thingi, mae’n ymddiriedolwr i’r Terry Hetherington Awards, ac yn noddwr balch i’r Leon Heart Fund.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811