Hiraeth a Chartref: Ysgrifennu Ffeithiol-Greadigol

Gwe 27 Mai 2022 - Sul 29 Mai 2022
Tiwtoriaid / Pamela Petro & Kumari Tilakawardane
Ffi’r Cwrs / O £250 - £350 y pen
Genre / Ffeithiol

Ar y cwrs penwythnos hwn, byddwn yn archwilio’r thema cartref, a’r cysyniad unigryw Cymreig hwnnw o hiraeth – yr ymdeimlad o ysu am gartref delfrydol, neu’r teimlad o fod yn ddieithr mewn amser, lle, neu hyd yn oed yn eich croen eich hun – drwy waith ffeithiol-greadigol. Mae’r ddwy sydd yn tiwtora wedi ysgrifennu’n angerddol am adref ac am hiraeth. Kumari, yn awdur Cymraeg-Sri Lancaidd ifanc, yn archwilio bod rhwng dau gartref; a Pamela, Americanes sydd yn teimlo fwyaf cartrefol yng Nghymru, ac wedi archwilio’r pwnc yn ddiweddar yn ei chyfrol newydd The Long Field.

Bydd awduron ysgrifau a chofiannau yn defnyddio’r un technegau ag awduron ffuglen, yn cynnwys disgrifiadau, creu golygfa a sgwrs, adlewyrchu, crynodebau a dehongliadau i adrodd stori sy’n gafael. Byddwn yna archwilio’r technegau hyn, ac yn eu defnyddio i adrodd ein straeon ac i ddisgrifio beth yw ystyr adref i ni: boed yn leoliad, yn deimlad, yn berson neu yn dymor. Gan ddefnyddio darlleniadau llwyddiannus o weithiau ffeithiol-greadigol sy’n sôn am gartref fel man cychwyn, bydd y tiwtoriaid yn cynnig ysgogiadau a thasgau i annog syniadau newydd.

Tiwtoriaid

Pamela Petro

Mae Pamela Petro yn artist, awdur ac addysgwr. Mae’n awdur ar bedwar llyfr ffeithiol-greadigol, llyfr artist, sgript graffig, ac mae wedi arddangos ei ffotograffau yn eang. Mae’n dysgu ysgrifennu creadigol ar Raglen MFA Prifysgol Lesley ac yng Ngholeg Smith yn yr UDA, a hi yw Cyfarwyddwr Ysgol Haf Dylan Thomas mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, lle mae hefyd yn Gymrawd. Cyhoeddwyd llyfr diweddaraf Pamela, The Long Field - Wales and the Presence of Absence, A Memoir, gan Little Toller Books ym Medi 2021.
www.pamelapetro.com

Kumari Tilakawardane

Mae Kumari Tilakawardane yn ysgrifennu yn gyson – yn ei swydd o ddydd i ddydd fel arbenigwraig cynnwys digidol a chysylltiadau cyhoeddus – neu yn ei hamser hamdden fel awdur. Ar ôl graddio o Brifysgol Queen Mary, Llundain a King’s College, Llundain, mae Kumari wedi troi ei llaw at ysgrifennu amrywiaeth eang o bethau – am hunaniaeth, chwaraeon, ffilm, bwyd, teithio, technoleg, gwleidyddiaeth, a diwylliant i gyhoeddiadau yn cynnwys Wales Arts Review, Off Assignment, Wales Online, Vulture Hound, Virgin Limited Edition a mwy. Yn ogystal â gweithio ar sgriptiau, nofel, a chasgliad o ysgrifau, mae Kumari yn berchen ar fusnes pobi bychan.
www.kumariwrites.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811