Lleoliad, Chwedlau a Straeon Gwerin mewn Ffuglen a Barddoniaeth

Llu 28 Medi 2020 - Sad 3 Hydref 2020
Tiwtoriaid / Catherine Fisher & Marcus Sedgwick
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Genres / BarddoniaethFfuglen
Iaith / Saesneg

Bydd y cwrs hwn yn defnyddio straeon a chwedlau gwerin poblogaidd a rhai llai cyfarwydd fel man cychwyn i ddylanwadu ar weithiau barddoniaeth a rhyddiaith newydd. Byddwn yn edrych ar elfennau o’r straeon hyn ac yn eu defnyddio yn gerrig sylfaen i greu ein gweithiau epig ein hunain: cymeriadau cryfion, moesau amheus, cyrchoedd, trosiadau ac yn bwysicach na dim: lle. Gan ddefnyddio llefydd sy’n agos at ein calonnau, lleoliadau sy’n ein hysbrydoli, a mannau yn ein cof, byddwn yn ystyried sut i’w defnyddio yn sail i’n straeon. Byddwn yn ystyried iaith, a sut i’w defnyddio’n ddoeth i greu cerddi a straeon hudolus.

Mae Catherine a Marcus ill dau’n ysgrifennu llyfrau ffantasi sydd wedi ennill gwobrau dros y byd, ac sydd wedi eu gwreiddio yn y tirlun ac mewn chwedlau. Bydd y ddau yn arwain trafodaethau a gweithdai yn ogystal â gweithio’n unigol gyda chi ar eich delweddau, eich syniadau a’ch geiriau.

Tiwtoriaid

Catherine Fisher

Mae Catherine Fisher yn awdur nifer o nofelau i blant a phobl ifanc sydd wedi ennyn edmygedd beirniaid. Roedd ei chyfrolau Incarceron (2007) a Sapphique (2008), a gyhoeddwyd gan Hodder Children’s Books, ar restrau gwerthwyr gorau’r New York Times ac maent wedi’u cyfieithu i dros ugain o ieithoedd. Cyrhaeddodd The Oracle (2003) restr fer Gwobr Whitbread. Enillodd Corbenic (Red Fox Books, 2002) Wobr Mythopoeig Cymdeithas Ffantasi Prydain, ac enillodd The Clockwork Crow (Firefly Press, 2018) wobr Tir na n-Og yn ddiweddar. Mae hi hefyd wedi cyhoeddi pum cyfrol o gerddi ac mae’n un o gyn-enillwyr Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Caerdydd. Mae Catherine yn athrawes ac yn ddarlledwraig brofiadol. Hi oedd Awdur Ieuenctid cyntaf Cymru.
www.catherine-fisher.com

Marcus Sedgwick

Yn ogystal â 16 mlynedd o yrfa yn gwerthu a chyhoeddi llyfrau, mae Marcus Sedgwick wedi creu enw i’w hun fel awdur llwyddiannus i oedolion ifanc. Y mae bellach yn awdur llawn amser, ac yn ysgrifennu llyfrau i oedolion hefyd: cyhoeddwyd ei ail nofel i oedolion, Mister Memory (Mulholland Books), yn 2016. Enillodd Marcus nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Printz Award am Midwinterblood (Orion Children's Books, 2012), Gwobr Booktrust i’r Arddegau, a Gwobr Lyfrau Blue Peter. Rhoddwyd ei lyfrau ar restr fer mwy na deugain o wobrau eraill, gan gynnwys y Fedal Carnegie saith gwaith, Gwobr Edgar Allan Poe ddwywaith a Gwobr Ffuglen i Blant The Guardian bedair gwaith. Yn 2011, dyfarnwyd Gwobr Anrhydedd Printz i Revolver (Orion Children's Books, 2010). Cafodd ei eni a’i fagu yn nwyrain Caint ond mae bellach yn byw yn yr Alpau yn Ffrainc.
marcussedgwick.com/

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811