Llyfrau Gair-a-Llun

Sad 24 Mehefin 2023 - Sul 25 Mehefin 2023
Tiwtoriaid / Huw Aaron & Luned Aaron
Ffi’r Cwrs / O £150 - £199 y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Cymraeg

Ymunwch gyda’r cwpl creadigol – yr awduron, arlunwyr a chyhoeddwyr – Huw a Luned Aaron am ddeuddydd o ymgolli mewn creu cyfrolau gair-a-llun i blant ifanc. Byddwn yn trafod sut i neidio o syniad i stori, ac yna sut i lywio plot i’w derfyn. Byddwn yn ystyried yr elfen weledol, yn ymrafael gydag odl a mydr, ac yn ystyried sut y gall un llyfr gyfathrebu gyda phlant a hefyd gyda’r oedolion sy’n darllen y llyfrau ar lafar. Byddwn yn edrych ar ddefnyddio hiwmor rhwng y tudalennau gan gofleidio’r annisgwyl. Byddwn hefyd yn trafod sut i hwyluso’r broses o gyflwyno a gwerthu eich stori i gyhoeddwr.

 

Dyma gwrs sy’n addas i awduron a darlunwyr sy’n ddechreuwyr, yn ogystal â  rhai mwy profiadol. Os oes gennych chi egin stori neu syniad ar y gweill, dewch â hi! Bydd y cwrs yn cychwyn am 11.00 am fore Sadwrn, ac yn dod i ben toc wedi cinio  ddydd Sul.

Tiwtoriaid

Huw Aaron

Darlunydd a chartwnydd yw Huw Aaron, sydd yn adnabyddus ymysg darllenwyr ifanc Cymru am lyfrau yn cynnwys Ble Mae Boc, Y Ddinas Uchel ac A am Anghenfil. Mae wedi darlunio degau o lyfrau gair-a-llun i awduron eraill, a Huw oedd yn gyfrifol am olygu a chreu y cylchgrawn poblogaidd, Mellten, sydd wedi ei ddanfon i filoedd o blant dros Gymru dros y blynyddoedd. Mae Huw hefyd yn cyfrannu cartwnau at gylchgronau Private Eye, The Oldie a The Spectator. 

Luned Aaron

Artist ac awdur yw Luned Aaron. Cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf i blant, ABC Byd Natur, gan Wasg Carreg Gwalch yn 2016, ac enillodd y llyfr hwnnw wobr Tir na n-Og 2017. Dilynwyd y gyfrol honno gan dair cyfrol arall yn y gyfres Byd Natur; ac yna Nadolig yn y Cartref ac Mae’r Cyfan i Ti. Gyda Huw, cyd-greodd y llyfrau Nos Da Tanwen a Twm, Pam? a Dwi Eisiau Bod yn Ddeinosor. 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811