Llyfrau i Bawb: Creu Cymeriadau o Liw i Blant

Llu 21 Mawrth 2022 - Gwe 25 Mawrth 2022
Tiwtoriaid / Patience Agbabi & Jasbinder Bilan
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Saesneg

Dyddiad cau i ymgeisio: Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gwahodd awduron o liw, sy’n byw yng Nghymru, i ymgeisio am gyfle i gymryd rhan mewn cwrs preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Dan arweiniad yr awduron profiadol Patience Agbabi a Jasbinder Bilan, bydd y cwrs yn cynnig gweithdai, sgyrsiau a thrafodaethau i’ch helpu i ddatblygu eich crefft ysgrifennu creadigol ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydym yn croesawu ceisiadau gan egin awduron ac awduron newydd sbon, yn ogystal ag awduron sydd â pheth profiad ac yn gobeithio datblygu eu crefft. Bydd 12 lle ar gael.

Am fwy o wybodaeth am y cwrs hwn, ewch draw i wefan Llenyddiaeth Cymru.

Tiwtoriaid

Patience Agbabi

Mae Patience Agbabi FRSL yn fardd ac yn nofelydd plant poblogaidd. Mae hi’n Gymrawd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Oxford Brookes ac wedi dysgu mewn ystod eang o leoliadau o ysgolion cynradd i garchardai. Darllenodd Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen ac mae ganddi MA mewn Ysgrifennu Creadigol, y Celfyddydau ac Addysg o Brifysgol Sussex. Ei llyfr diweddaraf yw The Time-Thief (Canongate, 2021), ail nofel The Leap Cycle, cyfres antur teithio amser i bawb rhwng 8 a ∞. The Infinite (Canongate, 2020), nofel gyntaf y gyfres oedd Llyfr y Mis CBBC ym mis Gorffennaf 2020 ac roedd ar restr fer sawl gwobr fawreddog gan gynnwys Gwobr Arthur C. Clarke am Lyfr Ffuglen Wyddoniaeth y Flwyddyn 2021. Fe enillodd Categori Plant a Phobl Ifanc Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2021.

Jasbinder Bilan

Jasbinder Bilan yw awdur Asha and the Spirit Bird (2019), Tamarind and the Star of Ishta (2020) ac Aarti and the Blue Gods (2021), sydd i gyd wedi’u cyhoeddi gan Chicken House. Mae ei llyfrau wedi’u henwebu ar gyfer Medal Carnegie, ar y rhestr hir ar gyfer Gwobr Blue Peter, ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Waterstone’s ac wedi ennill Gwobr The Indie Book. Yn ei hysgrifennu mae hi wrth ei bodd yn creu bydoedd hudolus a ysbrydolwyd gan ei chariad at fyd natur a lleoedd gwyllt. Mae llyfrau Jasbinder yn ffenestr ac yn ddrych – mae hi’n ysgrifennu cymeriadau y byddai hi wrth eu bodd yn eu gweld yn y llyfrau roedd hi’n eu darllen fel merch ifanc. Mae gan Jasbinder MA Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Bath Spa. Gofynnwyd iddi siarad mewn llawer o wyliau llenyddol megis Y Gelli, Caeredin, Caerfaddon a Cheltenham ymhlith eraill. Mae hi’n athrawes ac wrth ei bodd yn siarad â phlant am ei hysgrifennu ac mae’n gobeithio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o awduron.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811