Ysgrifennu Ffuglen: Mireinio a Golygu

Llu 12 Awst 2019 - Sad 17 Awst 2019
Tiwtoriaid / Mavis Cheek & Stephen May
Darllenydd Gwadd / Darcy Nicholson
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Yw llygaid ffres i fwrw golwg dros eich gwaith ynghyd a’r gofod a’r amser i ymroi iddo yn apelio? Bydd y cwrs hwn yn gymorth ichi edrych o’r newydd ar eich gwaith – myfyrio am beth i’w dorri, beth i’w ychwanegu, a beth na ddylid ei addasu. Yw’r cymeriadau’n gweithio? Yw’r plot yn ddigon tynn? Beth am gyflymder y gwaith? Beth am y llais? Beth am y strwythur? Dyma gyfle i edrych ar eich gwaith yn onest a llym. Drwy weithdai difyr a chyfarfodydd un-i-un â’r tiwtoriaid i’ch annog, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r adnoddau i ailwampio ac adfywio eich gwaith.

Tiwtoriaid

Mavis Cheek

Dechreuodd Mavis Cheek ar ei thaith fel awdur yn y byd newyddiadurol ac ysgrifennu teithio, cyn i’w straeon byrion ymddangos mewn cylchgronau a chasgliadau. Yn 1988, cyhoeddwyd ei nofel Pause Between Acts gan The Bodley Head, ac enillodd Wobr Nofel Gyntaf She/John Menzies. Fe’i disgrifiwyd fel Jane Austen mewn gwisg gyfoes, a mam fedydd ffuglen gomig menywod. Mae hi wedi cyhoeddi un nofel ar bymtheg, ac mae ei straeon byrion i’w gweld mewn detholiadau niferus.

Stephen May

Mae Stephen May yn awdur pedair nofel, gan gynnwys Life! Death! Prizes! (Bloomsbury, 2012), a gyrhaeddodd restr fer Gwobr Nofel Costa, a TAG (Cinamon Press, 2009), a gyrhaeddodd restr hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Ei gyfrol ddiweddaraf yw’r nofel gyffro lenyddol, Stronger Than Skin (Sandstone Press, 2017). Mae hefyd wedi ysgrifennu i’r theatr ac i deledu, ac wedi cyhoeddi gwerslyfrau ar ysgrifennu creadigol.

Darllenydd Gwadd

Darcy Nicholson

Mae Darcy Nicholson yn Olygydd Comisiynu gyda Transworld Publishers (Penguin Random House). Mae hi'n gweithio yn y byd ffuglen masnachol a llyfrau ffeithiol; mae ei rhestr yn amrywiol iawn, ond yn graidd i pob llyfr gaiff ei gyhoeddi ganddi fe ddewch o hyd i stori sy'n symyd yn sydyn, angerdd, a diweddebau gwerth aros amdanynt.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811