Penwythnos Adrodd Straeon

Gwe 16 Mehefin 2023 - Sul 18 Mehefin 2023
Tiwtoriaid / Daniel Morden & Phil Okwedy
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Adrodd Straeon
Iaith / Saesneg

Hanesion gwerin, straeon tylwyth teg a chwedlau ein hynafiaid yw cerrig sylfaen pob stori sydd wedi’i hadrodd erioed, gan gynnwys dramâu, nofelau, barddoniaeth a sgriptiau ffilm. Mae’r hen chwedlau hyn yn dal i ysbrydoli beirdd, artistiaid, awduron a dramodwyr heddiw. Wedi’r cyfan, mae ein straeon traddodiadol – yr arswydus, yr hudolus, y teimladwy a’r dwys – yn diffinio profiadau pobl. Mae cryn fri o’r newydd ar adrodd straeon ar lafar, wrth i grwpiau ymgynnull yn gyson i glywed a rhannu hanesion traddodiadol ym mhob cwr o’r wlad. Cwrs adrodd straeon ar lafar yw hwn – ac mae’n gyfle i ddysgu sut i addasu a chyflwyno’r chwedlau a’r straeon gwerin sy’n rhan o’n hanfod ni fel pobl.

Bydd Daniel a Phil yn trefnu penwythnos o weithgareddau sy’n addas i’r rheiny sy’n newydd sbon i’r grefft o adrodd chwedlau, ond hefyd i rai â pheth profiad eisoes – yn cynnwys chwedleuwyr sydd wedi bod ar gyrsiau tebyg gyda’r ddau diwtor yn y gorffennol.

Tiwtoriaid

Daniel Morden

Bu Daniel Morden yn adrodd straeon traddodiadol ers 1989. Mae wedi rhannu chwedlau ym mhedwar ban byd, o’r Arctig i’r Môr Tawel i’r Caribî. Mae’n enwog am ei gyflwyniadau gloyw o chwedlau Groeg, ac am ei angerdd wrth berfformio straeon Cymru. Mae’n awdur sawl cyfrol o straeon gwerin, gan gynnwys Dark Tales from the Woods (Gomer, 2006) a enillodd Wobr Tir na n-Og. Yn 2017 enillodd Fedal Gŵyl y Gelli am adrodd straeon.

www.danielmorden.org  

Phil Okwedy

Ac yntau wedi’i eni yng Nghaerdydd i fam o Gymru a thad o Nigeria, mae Phil Okwedy yn berfformiwr sy’n adrodd straeon ac yn creu chwedlau, gan seilio hynny ar ei dreftadaeth ddeuol a diwylliannau amrywiol. Mae’n perfformio’n rheolaidd mewn clybiau adrodd straeon, ac mae wedi ymddangos yn Beyond the Border a Gŵyl Adrodd Straeon Aberystwyth, ynghyd â Gŵyl Kea yng Ngwlad Groeg a Gŵyl Fabula yn Sweden. Yn 2018, cyhoeddodd ei lyfr cyntaf, sef Wil & the Welsh Black Cattle (Gomer, 2018). Ynddo mae’n adrodd cyfres o straeon gwerin wedi’u seilio ar fytholeg yr hen borthmyn. Yn 2021, enillodd le ar raglen Cynrychioli Cymru Llenyddiaeth Cymru, rhaglen ddatblygu awduron, ac yn ystod 2022-23 fe fu’n teithio ei sioe chwedleua, The Gods Are All Here, o amgylch Cymru, gan blethu chwedlau, a’i stori bersonol ei hun, a daniwyd gan ddarganfyddiad cyfres o lythyrau a ysgrifennwyd gan ei dad yn Nigeria i’w fam yng Nghymru.

 

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811