Cerddi am Bobl

Llu 1 Awst 2016 - Sad 6 Awst 2016
Tiwtoriaid / Jonathan Edwards & Patience Agbabi
Darllenydd Gwadd / Kim Moore
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

O ‘Follower’ gan Seamus Heaney i ‘The Hunchback in The Park’ gan Dylan Thomas, o fonologau Carol Ann Duffy i gerddi priodas Thomas Hardy, mae llawer o’r cerddi gorau wedi’u llunio am bobl. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddulliau gwahanol o ysgrifennu am bobl, o fraslun o gymeriad i fonolog, gan eich annog i feddwl yn ofalus am lais yn ogystal â disgrifio ac arsylwi. Byddwn yn meddwl am ysgrifennu cerddi am bobl sy’n agos atom, gan fanteisio ar y manylder y gall cynefindra ei gynnig, ond cerddi hefyd am wylio pobl, a chymeriadau llenyddol a hanesyddol, fel ffyrdd i ysgrifennu am ddieithriaid. Mae croeso i egin feirdd a beirdd profiadol fel ei gilydd. Drwy amrywiaeth o ymarferion gweithdy a sesiynau adborth ar eich gwaith, ceisiwn ysgrifennu cerddi sydd iddynt eu calonnau eu hunain yn curo.

Tiwtoriaid

Jonathan Edwards

Enillodd casgliad cyntaf Jonathan Edwards, My Family and Other Superheroes (Seren, 2014), Wobr Barddoniaeth Costa a Gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn. Cyrhaeddodd restr fer Gwobr Casgliad Cyntaf Fenton Aldeburgh hefyd. Enillodd ei ail gasgliad, Gen (Seren, 2018), Wobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn hefyd. Cyrhaeddodd ei gerdd am Bont Casnewydd y rhestr fer am Wobr Forward am y Gerdd Unigol Orau yn 2019, ac mae wedi cael gwobrau yng Nghystadleuaeth Barddoniaeth Ryngwladol Gŵyl Ledbury, Cystadleuaeth Barddoniaeth Ryngwladol Brookes Rhydychen, a Chystadleuaeth Barddoniaeth Ryngwladol Caerdydd. Mae wedi darllen ei gerddi ar orsafoedd radio a theledu’r BBC ac mewn gwyliau o amgylch y byd, wedi’u recordio i’r Archif Barddoniaeth, ac wedi arwain gweithdai mewn ysgolion, prifysgolion a charchardai. Mae Jonathan yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, ac ef yw Golygydd Poetry Wales.

Patience Agbabi

Mae Patience Agbabi yn Gymrawd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen. Astudiodd Saesneg yn Rhydychen ac mae ganddi MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Sussex. Yn 2004 fe’i henwebwyd yn un o Feirdd y Genhedlaeth Nesaf yn y Deyrnas Unedig. Mae hi wedi cyhoeddi pedwar casgliad o farddoniaeth. A hithau’n Fardd Llawryfog Caergaint rhwng 2009 a 2010, derbyniodd Grant y Celfyddydau i greu fersiwn cyfoes o The Canterbury Tales. Cyrhaeddodd Telling Tales (Canongate, 2014), sef y casgliad a ddilynodd, restr fer Gwobr Ted Hughes 2014 am waith barddonol newydd ynghyd â rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015. Ymddangosodd cerdd o’i heiddo yn The Refugee Tales (Comma Press, 2016) ac mae hi’n cymryd rhan bob blwyddyn yn y ‘Refugee Tales Walk’ er mwyn codi ymwybyddiaeth am faterion sy’n ymwneud â cheiswyr lloches. Bu’n Fardd Preswyl ym Mhersondy Brontë yn 2018 er mwyn dathlu deucanmlwyddiant Emily Brontë.
www.patienceagabi.wordpress.com

Darllenydd Gwadd

Kim Moore

Cyhoeddwyd casgliad o gerddi Kim Moore, The Art of Falling, gan Seren yn Ebrill 2015 ac enillodd y Geoffrey Faber Award. Enilliodd New Writing North Award yn 2014, yr Eric Gregory Award yn 2011 a’r Geoffrey Dearmer Prize yn 2010. Yn 2014 bu’n Fardd Preswyl i Ŵyl Lenyddiaeth Ilkley ac yn Fardd Preswyl Digidol i’r Poetry School.

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811