Rhyddiaith: Cychwyn Arni

Sad 23 Chwefror 2019
Tiwtor / Guto Dafydd
Ffi’r Cwrs / O £35.00 - £75 y pen
Genres / FfuglenStraeon ByrionYsgrifennu Creadigol
Iaith / Cymraeg

Ydych chi â’ch bryd ar yrru eich gwaith i un o gystadlaethau rhyddiaith mawr yr Eisteddfod? Beth yw’r heriau o fynd ati i ysgrifennu ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen neu’r Fedal Ryddiaith? Beth yn union y mae’r beirniaid yn chwilio amdano?

Dyma gyfres o dri chwrs yng ngofal cyn-enillwyr a chyn-feirniaid y ddwy wobr nodedig yma. Bydd pob cwrs yn wahanol ac yn sefyll ar ei draed ei hun. Bydd y tri tiwtor yn cynnig rhywbeth gwahanol gan roi cyngor, arweiniad ac ysbrydoliaeth i chi barhau i ymgeisio neu gychwyn arni.

Ar y cwrs yma, byddwn yn edrych ar sut i gychwyn ar y gwaith o ysgrifennu nofel neu gasgliad o ryddiaith. Byddwn yn edrych ar egin syniadau, neu ysbrydoliaeth sydd wedi esgor o brofiadau personol o bosib fel man cychwyn. Byddwn yn trafod sut i fynd ati i ddechrau ar y gwaith ei hun, o gynllunio nofel yn fanwl o bennod i bennod, i fynd ati fel Jack Kerouac i ysgrifennu eich stori yn ddi-dor mewn tair wythnos cyn y dyddiad cau. Beth am y linell gyntaf wedyn? Sut mae hoelio sylw’r darllenydd a sicrhau y bydd yn troi’r dudalen gyntaf? Bydd y diwrnod hwn yn eich rhoi ar ben y ffordd fel y gallwch gychwyn ar eich gwaith yn hyderus ar ôl gadael y cwrs.

Trefnir y cyrsiau hyn mewn partneriaeth â’r Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn am 10.00 am ac yn gorffen am 4.00 pm. Gweinir cinio ysgafn am 1.00 pm. Os ydych chi’n teithio o bell, mae modd aros yn Nhŷ Newydd ar y nos Sadwrn am ffi ychwanegol o £40.00.

Tiwtor

Guto Dafydd

Mae Guto Dafydd yn fardd ac yn nofelydd a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 gyda’i nofel, Ymbelydredd (Y Lolfa, 2016). Cipiodd y nofel hon hefyd Wobr Barn y Bobl yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn 2017. Enillodd Guto Goron Eisteddfod Genedlaethol 2014, ac yn yr un flwyddyn fe gyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Ni Bia'r Awyr (Barddas). Ymysg ei gyhoeddiadau eraill y mae’r nofel Stad (Y Lolfa, 2015) a’r nofel i bobl ifainc, Jac (Y Lolfa, 2013).

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811