Rhyddiaith: Dal Ati

Sad 2 Mawrth 2019
Tiwtor / Angharad Price
Ffi’r Cwrs / O £35 - £75 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / CymraegSaesneg

Ydych chi â’ch bryd ar yrru eich gwaith i un o gystadlaethau rhyddiaith mawr yr Eisteddfod? Beth yw’r heriau o fynd ati i ysgrifennu ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen neu’r Fedal Ryddiaith? Beth yn union y mae’r beirniaid yn chwilio amdano?

Dyma gyfres o dri chwrs yng ngofal cyn-enillwyr a chyn-feirniaid y ddwy wobr nodedig yma. Bydd pob cwrs yn wahanol ac yn sefyll ar ei draed ei hun. Bydd y tri tiwtor yn cynnig rhywbeth gwahanol i’w gilydd gan roi cyngor, arweiniad ac ysbrydoliaeth i chi barhau i ymgeisio neu gychwyn arni.

Ar y cwrs hwn, byddwn yn edrych ar beth yw’r elfennau sy’n gallu creu nofel dda. Byddwn yn edrych ar ddarlunio byd y nofel, ac yn archwilio sut i greu cymeriadau o bob math y gall darllenwyr gydymdeimlo â nhw. Byddwn yn trafod hefyd sut i ysgrifennu deialog fyw a chydbwyso hynny â naratif gafaelgar, gan gadw tyndra’r gwaith o’r dechrau i’r diwedd. Elfen bellach a drafodir fydd chwaeth beirniaid, ac i ba raddau y mae beirniadaethau eisteddfodol yn gallu bod o fudd – neu beidio – i awduron, yn enwedig ar ddechrau eu gyrfa lenyddol.

Trefnir y cyrsiau hyn mewn partneriaeth â’r Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn am 11.00 am ac yn gorffen am 5.00 pm. Gweinir cinio ysgafn am 1.00 pm. Os ydych chi’n teithio o bell, mae modd aros yn Nhŷ Newydd ar y nos Sadwrn am ffi ychwanegol o £40.00.

Tiwtor

Angharad Price

Mae Angharad Price wedi bod yn cynnal dosbarthiadau ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor ers nifer o flynyddoedd. Mae'n awdur dwy nofel, ysgrifau, yn ogystal â llyfrau academaidd. Enillodd ei nofel O! Tyn y Gorchudd (Gomer, 2003) y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002 yn ogystal â gwobr Llyfr y Flwyddyn 2003. Ei chyfrol ddiweddaraf yw Trysorau Cudd Caernarfon (Gwasg Carreg Gwalch, 2018), cyfrol o ysgrifau byrion iawn ochr yn ochr â ffotograffau gan Richard Outram.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811