Rhyddiaith: Mireinio eich Gwaith

Sad 13 Ebrill 2019
Tiwtor / Manon Rhys
Ffi’r Cwrs / O £35 - £75 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

Ydych chi â’ch bryd ar yrru eich gwaith i un o gystadlaethau rhyddiaith mawr yr Eisteddfod? Beth yw’r heriau o fynd ati i ysgrifennu ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen neu’r Fedal Ryddiaith? Beth yn union y mae’r beirniaid yn chwilio amdano?

Dyma gyfres o dri chwrs yng ngofal cyn-enillwyr a chyn-feirniaid y ddwy wobr nodedig yma. Bydd pob cwrs yn wahanol ac yn sefyll ar ei draed ei hun. Bydd y tri tiwtor yn cynnig rhywbeth gwahanol i’w gilydd gan roi cyngor, arweiniad ac ysbrydoliaeth i chi barhau i ymgeisio neu gychwyn arni.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut i fireinio eich gwaith yn barod i’w gyflwyno i’r Eisteddfod. Sut mae mynd ati i olygu eich gwaith eich hun? Bydd angen edrych ar linell, paragraff, a phennod hyd yn oed a’i gwneud mor finog a chynnil a phosib. Byddwn yn ysgrifennu darnau, cyn ei dynnu’n gareiau a’i ail-adeiladu eto air wrth air. Byddwn yn astudio darnau o ryddiaith, ac yn adnabod beth sy’n gwneud darllen da yn ddarllen gwych. Dewch â meddwl creadigol a beiro goch.

Trefnir y cyrsiau hyn mewn partneriaeth â’r Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn am 11.00 am ac yn gorffen am 5.00 pm. Gweinir cinio ysgafn am 1.00 pm. Os ydych chi’n teithio o bell, mae modd aros yn Nhŷ Newydd ar y nos Sadwrn am ffi ychwanegol o £40.00.

Tiwtor

Manon Rhys

Manon Rhys

Cyhoeddodd Manon Rhys nifer o gyfrolau rhyddiaith. Yn eu plith y mae’r nofelau Cysgodion (Gomer, 1993), Tridiau ac Angladd Cocrotshen (Gomer, 1996), y casgliad o straeon, Cornel Aur (Gomer, 2009), y nofel Rara Avis (Gomer, 2006), a enillodd Wobr Barn y Bobl yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn, 2006, ynghyd â dilyniant i’r nofel honno, Ad Astra (Gomer, 2013). Hi oedd enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Wrecsam a’r Fro 2011 â’i nofel Neb ond Ni (Gomer, 2011). Bu’n sgriptio ar gyfer y teledu, gan gynnwys Pobol y Cwm ac Y Palmant Aur (a gyhoeddwyd, hefyd, yn dair cyfrol.) Bu’n diwtor sgriptio ac ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd; gweithredodd sawl gwaith fel beirniad ar gystadleuaeth y Fedal Ryddiaith, a hi oedd enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015. Ei chyhoeddiad diweddaraf yw Stafell fy Haul (Cyhoeddiadau Barddas, 2018).

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811