Rhyddiaith: Y Busnes ‘Sgwennu ‘Ma

Iau 12 Mai 2016 - Sul 15 Mai 2016
Tiwtoriaid / Gareth F. Williams & Manon Steffan Ros
Ffi’r Cwrs / O £295 - £375 y pen
Genres / FfuglenYsgrifennu Creadigol
Iaith / Cymraeg

Maen nhw’n dweud fod yna nofel neu stori yn llechu ym mhawb. Dyma gyfle i brofi hynny drwy gyfrwng cwrs hwyliog a fydd yn bwrw golwg dros sawl ffurf o ysgrifennu creadigol. Bydd y pwyslais ar ysgrifennu rhyddiaith ac edrychir ar bob agwedd o hyn wrth eich tywys drwy’r broses greadigol, o gychwyn eich nofel neu’ch stori, ei chynllunio a’i datblygu, a’i gorffen. Bydd hyn wrth gwrs yn cynnwys sesiynau ar strwythuro’ch gwaith, a chreu a datblygu eich cymeriadau. Gwneir hyn drwy gyfrwng gweithdai, trafodaethau difyr a chefnogol, a’r cyfle i gael sesiynau unigol gyda’r tiwtoriaid i drafod eich gwaith, i gyd mewn awyrgylch braf a fydd, gobeithio, yn eich sbarduno a’ch ysbrydoli i fynd ati i sgwennu, sgwennu a sgwennu.

Tiwtoriaid

Gareth F. Williams

Ganed a maged Gareth F. Williams ym Mhorthmadog, ond mae bellach wedi ymgartrefu yn Y Beddau, Rhondda Cynon Taf. Yn awdur proffesiynol ers deng mlynedd ar hugain, mae Gareth wedi cyhoeddi dros ddeugain o lyfrau ar gyfer oedolion, pobol ifanc a phlant. Mae hefyd yn ddramodydd, gyda phrofiad eang o ysgrifennu ar gyfer y teledu, radio a theatr. Enillodd wobr BAFTA am ei ffilm Siôn a Siân, a gwobr yr Ŵyl Ffilmiau Celtaidd am ei gyfres deledu Pen Tennyn. Ef yw awdur y gyfres Lan a Lawr, a chyd-greodd a sgriptiodd gyfresi poblogaidd Pengelli a Rownd a Rownd. Y llynedd, enillodd wobr Tir na n-Og am y chweched tro am ei nofel Y Gêm, ac enillodd ei nofel Awst yn Anogia brif wobr Llyfr y Flwyddyn, yn ogystal â’r wobr am y nofel orau.

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Ganed Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen. Gweithiodd fel actores i Gwmni'r Frân Wen a Chwmni Theatr Bara Caws, cyn gweithio fel awdur llawrydd. Enillodd fedal ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a 2005. Mae Manon wedi ysgrifennu’n helaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Enillodd wobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn yn 2010 am Fel Aderyn, a'r categori ffuglen yn 2013 am Blasu. Enillodd Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gyda’i chyfrol Llyfr Glas Nebo. Mae’n cyfrannu ysgrif wythnosol yng nghylchgrawn Golwg.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811