Sgriptio

Sad 26 Hydref 2019
Tiwtor / Llŷr Titus
Ffi’r Cwrs / O £35 y pen
Genre / Scriptio
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â’r dramodydd a’r awdur Llŷr Titus am ddiwrnod o sgriptio. Yn addas i ddechreuwyr llwyr a’r rhai â mwy o brofiad byddwn yn edrych ar sut i greu deialog credadwy, sefyllfaoedd sy’n hoelio sylw cynulleidfa, a chymeriadau crwn. Byddwn yn meddwl am syniadau, ac yn ystyried sut i’w trosglwyddo i’r llwyfan fel perfformiad fydd yn ddal diddordeb a chyfareddu’r gwylwyr. Bydd cyfle i drafod a chymharu gwahanol fathau o ddramâu, o gomedi tafarn i fonologau i gynyrchiadau epig. Byddwch yn gadael wedi cael blas ar ddeialog, ac â syniad, gobeithio i weithio arno yn eich amser eich hun.

Bydd y cwrs yn rhedeg rhwng 11.00 am – 5.00 pm. Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs.

Tiwtor

Llŷr Titus

Mae Llŷr Titus yn ddramodydd, llenor ac yn un o olygwyr cylchgrawn Y Stamp. Teithiodd ei ddrama Drych o gwmpas Cymru yn 2015 a derbyniodd Wobr Theatr Cymru am Ddramodydd Gorau’r Iaith Gymraeg amdani. Ers hynny mae wedi sefydlu cwmni theatr cymunedol Y Tebot gyda chriw o ffrindiau. Eleni teithiodd rifíw cyntaf y cwmni, Costa Byw, mewn cydweithrediad â Chwmni Theatr Bara Caws. Mae gan Llŷr brofiad o ysgrifennu ar gyfer teledu a radio hefyd ac mae’n un o sgriptiwyr cyfres Deian a Loli. Enillodd ei nofel Gwalia (Gwasg Gomer, 2016) Wobr Tir Na-Nog iddo yn 2016.

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811