Sgwad Sgwennu Tŷ Newydd #1

Sul 22 Medi 2019
Tiwtor / Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen
Ffi’r Cwrs / O £10 y pen
Genres / BarddoniaethCynganedduFfuglen
Iaith / Cymraeg

Wyt ti’n caru ‘sgwennu? Ydi dy ddychymyg di’n drên? Yna ymuna ag un o ddiwrnodau Sgwadiau ‘Sgwennu Tŷ Newydd!

Cynhelir cyfres o ddiwrnodau Sgwad ‘Sgwennu yn ystod y flwyddyn ysgol ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 14 mlwydd oed. Byddi’n dysgu wrth draed rhai o awduron gorau Cymru gan gychwyn ar ddydd Sul 22 Medi yng nghwmni Bardd Plant Cymru, Gruffudd Eifion Owen.

O’r Rhyl i’r Rhondda, o Hwlffordd i Harlech, o’r Drenewydd i Ddyfnant – lle bynnag yng Nghymru yr wyt ti’n byw, os wyt ti’n hoffi ysgrifennu mae croeso cynnes i ti yn Sgwad ‘Sgwennu Tŷ Newydd.

Mae llety am bris rhesymol ar gael i deuluoedd sy’n teithio o bell.

 

Lleoliad: Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0LW
Amser: 11.00 am – 2.00 pm
Cost: £10 y sesiwn

(ysgoloriaethau ar gael i blant sy’n derbyn cinio ysgol am ddim)

 

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer Sgwad, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.

Tiwtor

Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen

Gruffudd Owen yw Bardd Plant Cymru 2019-2021. Gruffudd fydd yr unfed bardd ar bymtheg i ymgymryd â’r rôl y Bardd Plant sydd yn cyflwyno llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol i blant mewn modd bywiog, deinamig a llawn hwyl. Daw Gruffudd o Bwllheli ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Bu’n gweithio am ddeng mlynedd fel golygydd i’r rhaglen deledu Pobol y Cwm, ond mae bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur a golygydd llawrydd. Yn ei amser hamdden mae Gruffudd yn mwynhau canu, beicio, dringo a jyglo.

 

Mae hi’n fraint anhygoel i mi gael fy mhenodi fel Bardd Plant Cymru 2019-21. Mae barddoniaeth wastad wedi bod yn rhan bwysig o ‘mywyd i ers i mi fod yn sgriblo cerddi gwirion yng nghefn fy llyfr mathemateg yn yr ysgol gynradd! Does dim yn rhoi mwy o fwynhad i mi na gweld llond ystafell o blant yn chwerthin wrth wrando ar gerdd. Mae cyd-wrando ar farddoniaeth yn brofiad sydd yn ein hasio ni fel cymuned. Os ydi’r Gymraeg am ffynnu ymhlith y genhedlaeth nesa’, mae’n rhaid i’r genhedlaeth honno brofi’r iaith yn ei holl ogoniant doniol, chwareus, unigryw a chyfoethog.

- Gruffudd Owen

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811