Sgwad Sgwennu Tŷ Newydd #2

Sul 3 Tachwedd 2019
Ffi’r Cwrs / O £10 y pen

Wyt ti’n caru ‘sgwennu? Ydi dy ddychymyg di’n drên? Yna ymuna ag un o ddiwrnodau Sgwadiau ‘Sgwennu Tŷ Newydd!

Cynhelir cyfres o ddiwrnodau Sgwad ‘Sgwennu yn ystod y flwyddyn ysgol ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 14 mlwydd oed. Byddi’n dysgu wrth draed rhai o awduron gorau Cymru gan gynnwys Rhys Iorwerth, sy’n arwain y sesiwn yma ar ddydd Sul 3 Tachwedd.

O’r Rhyl i’r Rhondda, o Hwlffordd i Harlech, o’r Drenewydd i Ddyfnant – lle bynnag yng Nghymru yr wyt ti’n byw, os wyt ti’n hoffi ysgrifennu mae croeso cynnes i ti yn Sgwad ‘Sgwennu Tŷ Newydd.

Mae llety am bris rhesymol ar gael i deuluoedd sy’n teithio o bell.

 

Lleoliad: Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0LW
Amser: 11.00 am – 2.00 pm
Cost: £10 y sesiwn

(ysgoloriaethau ar gael i blant sy’n derbyn cinio ysgol am ddim)

 

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer Sgwad, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811