Stori i Bawb: Creu Straeon Amrywiol i Blant a Phobl Ifanc

Llu 25 Ebrill 2022 - Gwe 29 Ebrill 2022
Tiwtor / Elgan Rhys
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Cymraeg

Dyddiad cau i ymgeisio: Dydd Gwener 11 Chwefror

Cwrs ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru yn gwahodd ceisiadau gan awduron sydd â phrofiadau bywyd sy’n cael eu tangynrychioli, yn benodol o fewn y byd llenyddiaeth a chyhoeddi yn y Gymraeg, i ymgeisio am le ar gwrs preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Dan arweiniad yr awdur a’r hwylusydd celfyddydol Elgan Rhys a llu o awduron gwadd gan gynnwys Manon Steffan Ros, Ciaran FitzgeraldNia Morais, Megan Hunter cyd-awduron Y Pump, bydd y cwrs yn cynnig wythnos fer o weithdai, sgyrsiau a thrafodaethau i ddatblygu eich crefft ysgrifennu creadigol i blant hŷn 8-12 oed a phobl ifanc 12+ oed. Rydym yn croesawu ceisiadau gan awduron newydd sbon, ag awduron â pheth profiad eisoes. Bydd 12 lle ar gael.

Am fwy o wybodaeth am y cwrs hwn, ewch draw i wefan Llenyddiaeth Cymru.

Tiwtor

Elgan Rhys

Mae Elgan Rhys yn awdur, artist theatr a hwylusydd celfyddydol sy’n dod o Bwllheli ac yn byw yng Nghaerdydd ers degawd. Elgan yw Rheolwr a Golygydd Creadigol cyfres Y Pump (Y Lolfa, 2021) ac awdur Tim (gyda Tomos Jones), nofel gyntaf y gyfres. Mae ei waith ar gyfer y theatr yn cynnwys Llyfr Glas Nebo (cyfarwyddwr, 2020), Woof (awdur, 2019), Chwarae (awdur a pherfformiwr, 2019-20) a Mags (awdur, 2018-9), ac mae wedi bod yn artist cyswllt gyda’r Frân Wen a Theatr Iolo. Mae hefyd yn un o Fodelau Rôl Stonewall Cymru, ac mae’n gweithio ar brosiectau newydd ar gyfer theatr, ffilm a theledu ar hyn o bryd.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811