Ysgrifennu Straeon Byrion

Llu 11 Tachwedd 2019 - Gwe 15 Tachwedd 2019
Tiwtoriaid / Rachel Trezise & Jan Carson
Ffi’r Cwrs / O £425 - £550 y pen
Genre / Straeon Byrion
Iaith / Saesneg

Y peth gwych am stori fer yw ei bod yn fyr. Ond â hithau’n ffurf heb unrhyw wastraff, mae ei hysgrifennu’n gofyn am ddisgyblaeth a manylder. Mae’r stori fer yn wahanol iawn i’r nofel: mae’r cyfle i ddatblygu cymeriad yn fwy prin, a’r sefyllfa sy’n cael ei archwilio’n mynnu sylw drwy gydol y stori – does dim lle i grwydro. O fewn ychydig dudalennau mae’n rhaid i’r stori hawlio sylw’r darllenydd, datblygu, a dod i gasgliad boddhaol erbyn ei diwedd. Gyda’n gilydd byddwn yn archwilio hanfodion ysgrifennu stori fer dda: dod o hyd i syniad, plotio, strwythuro’r naratif, deialog, cymeriadau tri dimensiwn a sut i olygu eich gwaith. Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdai yn y boreau, yn rhai ymarferol a chreadigol, a chyfarfodydd un-i-un yn y prynhawniau gyda’r tiwtoriaid ynghyd â digon o amser rhydd i ganolbwyntio ar eich ysgrifennu.

Tiwtoriaid

Rachel Trezise

Mae Rachel Trezise yn awdur dau gasgliad o straeon byrion sydd wedi ennill gwobrau, Fresh Apples (Parthian, 2005) a Cosmic Latte (Parthian, 2013). Ei nofelau yw In and Out of the Goldfish Bowl (Parthian, 2000) sydd wedi ei ychwanegu at gyfres y Library of Wales a Sixteen Shades of Crazy (Blue Door, 2010). Mae hefyd yn awdur dramâu a gwaith ffeithiol. Bydd ei nofel newydd, Wonderful, yn cael ei chyhoeddi gan Parthian yn 2019. Mae’n gweithio ar hyn o bryd ar drydydd casgliad o ryddiaith byr a dwy ddrama newydd.
racheltrezise.wordpress.com
@racheltrezise

Jan Carson

Awdur yw Jan Carson sydd hefyd yn ymarferydd celfyddydau cymunedol yn nwyrain Belfast. Cyhoeddwyd ei nofel Malcolm Orange Disappears (2014) a’i chasgliad o straeon byrion, Children’s Children (2016), Liberties Press, Dulyn; a chyhoeddwyd casgliad o’i llên micro, Postcard Stories, gan Emma Press yn 2017. Bydd nofel gyntaf Jan, The Fire Starters, yn cael ei gyhoeddi gan Doubleday yn Ebrill 2019. Mae ei straeon wedi ymddangos mewn cylchgronau yn cynnwys Banshee, The Tangerine a Harper’s Bazaar ac ar BBC Radio 3 a BBC Radio 4. Yn 2018, Jan oedd awdur preswyl teithiol cyntaf yr Irish Writers Centre ar drenau Iwerddon.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811