Straeon Ditectif: Tro yn y Gynffon

Llu 13 Awst 2018 - Sad 18 Awst 2018
Tiwtoriaid / Belinda Bauer & Jasper Fforde
Darllenydd Gwadd / Clare Mackintosh
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genres / FfuglenYsgrifennu Creadigol
Iaith / Saesneg

Dyma gwrs ymarferol i awduron ar bob cam o’u gyrfa a fydd yn edrych ar ysgrifennu straeon ditectif poblogaidd – gyda thro yn y gynffon. Drwy weithdai a sesiynau un-i-un, byddwn yn dangos sut i greu cymeriadau, plot a thensiwn, a hynny drwy ddefnyddio dulliau sydd wedi hen ennill eu plwyf. Yn ogystal, bydd y cwrs hwn yn edrych ar y swyn a’r hiwmor ychwanegol sydd ei angen i ddod â rhyddiaith yn fyw. Rhaid rhoi eich hun, eich profiadau, eich angerdd yn y naratif er mwyn creu gwaith ffres a gwreiddiol ym marchnad brysur y genre ditectif. Byddwn yn cynnig cyngor ar amrediad o faterion, o hitio wal – neu’r writer’s block – i’r grefft o werthu eich gwaith, i sut i ddelio ag adolygiadau gwael. Byddwn yn edrych ar sut i greu tro yn y gynffon – nid yn unig yn y plot, ond gyda chymeriadau, deialog ag arddull – i sicrhau fod eich gwaith yn ffresh a gwreiddiol.

Tiwtoriaid

Belinda Bauer

Magwyd Belinda Bauer yn Lloegr a De Affrica, ac mae bellach yn byw yng Nghymru, Bu’n gweithio fel newyddiadurwr a sgripiwr sgrîn cyn ysgrifennu ei llyfr cyntaf. Dyfarnwyd Gwobr Gold Dagger y CWA i Belinda am ei nofel gyntaf, Blacklands, ynghyd â gwobr Dagger in the Library y CWA yn 2013 am ei gwaith. Enwebwyd Rubbernecker, ei phedwaredd nofel, am wobr Nofel Dditectif y Flwyddyn Theakston Old Peculier yn 2014. Mae ei llyfrau wedi eu cyfieithu i 21 o ieithoedd.
@BelindaBauer
Tudalen Belinda ar wefan Penguin.

Jasper Fforde

Treuliodd Jasper Fforde ugain mlynedd yn y byd ffilm cyn ymddangos ar restr gwerthwyr gorau’r New York Times gyda The Eyre Affair yn 2001. Ers hynny mae wedi ysgrifennu tair nofel ar ddeg yn y genre comedi-ffantasi. Cyhoeddwyd Early Riser, ei nofel ddiweddaraf, a’r gyntaf sy’n sefyll ar ei thraed ei hun, yn 2017.
www.jasperfforde.com
@jasperfforde

Darllenydd Gwadd

Clare Mackintosh

Cyrhaeddodd yr awdur Clare Mackintosh restr gwerthwyr gorau’r Sunday Times. Cyn hyn, treuliodd ddeuddeg mlynedd gyda’r heddlu yn cynnwys gyda’r CID. Gadawodd yr heddlu yn 2011 ac mae bellach yn awdur llawn amser. Nofel gyntaf Clare, y nofel arswyd seicolegol, I Let You Know, oedd y llyfr cyflymaf i werthu gan awdur trosedd newydd yn 2015, ac enillodd wobr y Theakstons Old Peculier Crime Novel of the Year a gwobr Cognac Prix du Polar am nofel Ryngwladol y Flwyddyn. Daeth ei ail nofel, I See You, i dop siartiau gwerthiant y Sunday Times ac arhosodd yn y siartiau am dair wythnos ar ddeg. Dewiswyd y ddwy nofel gan Richard & Judy ar gyfer eu clwb darllen, gan ennill gwobr y darllenwyr y ddwy waith. Yn 2017 cyhoeddodd Clare ei thrydedd nofel, Let Me Lie, a gyrhaeddodd brig y siartiau cyn treulio nifer o wythnosau yn y deg uchaf. Caiff ei phedwaredd nofel ei chyhoeddi yn haf 2019.

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811