Straeon Ditectif: Tro yn y Gynffon

Llu 13 Aws - Sad 18 Aws 2018
Tiwtoriaid / Belinda Bauer & Jasper Fforde
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genres / FfuglenYsgrifennu Creadigol
Iaith / Saesneg

Dyma gwrs ymarferol i awduron ar bob cam o’u gyrfa a fydd yn edrych ar ysgrifennu straeon ditectif poblogaidd – gyda thro yn y gynffon. Drwy weithdai a sesiynau un-i-un, byddwn yn dangos sut i greu cymeriadau, plot a thensiwn, a hynny drwy ddefnyddio dulliau sydd wedi hen ennill eu plwyf. Yn ogystal, bydd y cwrs hwn yn edrych ar y swyn a’r hiwmor ychwanegol sydd ei angen i ddod â rhyddiaith yn fyw. Rhaid rhoi eich hun, eich profiadau, eich angerdd yn y naratif er mwyn creu gwaith ffres a gwreiddiol ym marchnad brysur y genre ditectif. Byddwn yn cynnig cyngor ar amrediad o faterion, o hitio wal – neu’r writer’s block – i’r grefft o werthu eich gwaith, i sut i ddelio ag adolygiadau gwael. Byddwn yn edrych ar sut i greu tro yn y gynffon – nid yn unig yn y plot, ond gyda chymeriadau, deialog ag arddull – i sicrhau fod eich gwaith yn ffresh a gwreiddiol.

Tiwtoriaid

Belinda Bauer

Magwyd Belinda Bauer yn Lloegr a De Affrica, ac mae bellach yn byw yng Nghymru, Bu’n gweithio fel newyddiadurwr a sgripiwr sgrîn cyn ysgrifennu ei llyfr cyntaf. Dyfarnwyd Gwobr Gold Dagger y CWA i Belinda am ei nofel gyntaf, Blacklands, ynghyd â gwobr Dagger in the Library y CWA yn 2013 am ei gwaith. Enwebwyd Rubbernecker, ei phedwaredd nofel, am wobr Nofel Dditectif y Flwyddyn Theakston Old Peculier yn 2014. Mae ei llyfrau wedi eu cyfieithu i 21 o ieithoedd.
@BelindaBauer
Tudalen Belinda ar wefan Penguin.

Jasper Fforde

Treuliodd Jasper Fforde ugain mlynedd yn y byd ffilm cyn ymddangos ar restr gwerthwyr gorau’r New York Times gyda The Eyre Affair yn 2001. Ers hynny mae wedi ysgrifennu tair nofel ar ddeg yn y genre comedi-ffantasi. Cyhoeddwyd Early Riser, ei nofel ddiweddaraf, a’r gyntaf sy’n sefyll ar ei thraed ei hun, yn 2017.
www.jasperfforde.com
@jasperfforde

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811