Straeon i Godi Gwallt eich Pen…

Llu 9 Tachwedd 2020 - Sad 14 Tachwedd 2020
Tiwtoriaid / Tyler Keevil & Katherine Stansfield
Darllenydd Gwadd / Carly Holmes
Ffi’r Cwrs / O £450 - £550 y pen
Iaith / Saesneg

…Cynhyrfu, Brawychu a Dychryn eich Darllenwyr

Hoffech chi roi rhywfaint mwy o ddrama yn eich gwaith? Angen rhoi min ar bethau? Mae troeon annisgwyl, codi braw a chadw pobl ar bigau’r drain yn elfennau hanfodol mewn sawl genre wrth ysgrifennu, gan gynnwys straeon arswyd, Gothig, dirgelwch, trosedd a chyffro. Ond sut y mae synnu a rhyfeddu darllenwyr yn yr unfed ganrif ar hugain pan fydd y rheini’n hen gyfarwydd â chonfensiynau’r ffurf? Sut y mae dal eich darllenwyr nes eu bod nhw’n troi’r tudalennau tan yr oriau mân? Bydd y cwrs hwn yn edrych ar dechnegau ymarferol i reoli tensiwn, gwyrdroi disgwyliadau, datblygu tyndra a chreu bachau – pethau sy’n berthnasol i bob darn o ysgrifennu ffuglen da. Byddwn ni’n edrych ar sut y mae awduron eraill yn brawychu ac yn cyffroi eu darllenwyr, ac yn llunio ein creadigaethau sinistr ein hunain wedyn. Beth yn union sy’n ein dychryn chi? Ymunwch â chwrs a fydd yn llawn naws arswydus a rhyfedd – a pha ddiwrnod gwell i wneud hynny nag ar ddydd Gwener y trydydd ar ddeg?

Tiwtoriaid

Tyler Keevil

Yn Vancouver y magwyd Tyler Keevil a symudodd i Gymru pan oedd yng nghanol ei ugeiniau. Mae’n awdur chwe llyfr ac mae wedi ennill sawl gwobr am ei waith, yn fwyaf nodedig Gwobr Golygyddion Jeffrey E. Smith The Missouri Review, Gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn, a Gwobr Journey Ymddiriedolaeth Ysgrifenwyr Canada / McClelland & Stewart. Mae ei straeon arswyd wedi ymddangos yn y cylchgrawn ffuglen arswyd Leading Edge gan Black Static, ac yn On Spec, ymhlith eraill. Mae ei stori ‘The Herd’ wedi’i dewis fel opsiwn ar gyfer ei haddasu’n ffilm nodwedd. Ei nofel ddiweddaraf yw’r stori gyffro lenyddol, Your Still Beating Heart (Myriad Editions, 2020).

 

Katherine Stansfield

Magwyd Katherine Stansfield yng Nghernyw ac mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd. Hi yw awdures y gyfres drosedd hanesyddol Cornish Mysteries (Allison & Busby), straeon o’r 1840au sy’n cyfuno digwyddiadau go iawn, llên gwerin lleol a’r goruwchnaturiol. Cyhoeddwyd ei chyfrol ddiweddaraf yn y gyfres, The Mermaid’s Call, yn 2019. Hi hefyd yw hanner y bartneriaeth DK Fields, sy’n cyd-greu’r drioleg drosedd ffantasi, iasol, Tales of Fenest (Head of Zeus). Mae gwaith Katherine wedi ennill Gwobr Ffuglen Holyer an Gof ddwywaith, a chyrhaeddodd y rhestr fer am Wobr Hanesyddol Winston Graham. Mae hi’n dysgu cyrsiau ysgrifennu creadigol yn adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd, a hi hefyd yw Cymrawd y Gronfa Lenyddol Frenhinol yn y brifysgol. Mae hi’n Ddarlithydd Cyswllt ar gwrs MA newydd y Brifysgol Agored mewn Ysgrifennu Creadigol, yn Gymrawd Ysgrifennu i Brifysgol De Cymru, ac yn fentor i Llenyddiaeth Cymru.

Darllenydd Gwadd

Carly Holmes

Mae Carly Holmes yn byw ac yn ysgrifennu ar arfordir y gorllewin. Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf, The Scrapbook (Parthian Books, 2014), sef elfen greadigol ei PhD, restr fer Gwobr Lyfrau Ryngwladol Rubery yn 2015. Rhoddodd beirniaid gryn glod i’w chasgliad o straeon byrion llenyddol, iasoer, Figurehead, a gyhoeddwyd gan Tartarus Press yn 2018. Mae dwy o’r straeon yn y casgliad hwnnw wedi’u dethol i’w hailargraffu yn Best British Horror 2019 (NewCon Press) ac un yn Best Horror of the Year Volume 11 (Night Shade Press, 2019). Mae ei gweithiau ffuglen byr hefyd wedi ymddangos mewn cyfnodolion a detholiadau niferus, fel AmbitBlack Static a The Ghastling. Mae Carly’n gweithio fel golygydd i Parthian Books.
www.carlyholmes.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811