Sut i Fwynhau Barddoniaeth

Llu 6 Tachwedd 2017 - Sad 11 Tachwedd 2017
Tiwtoriaid / Hollie McNish & Will Burns
Darllenydd Gwadd / Luke Wright
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genres / BarddoniaethPerfformio
Iaith / Saesneg

Diben y cwrs hwn fydd cael hwyl gyda barddoniaeth. Ni fyddwn yn poeni’n ormodol am agweddau technegol, ond yn hytrach yn dysgu sut i ddefnyddio barddoniaeth fel cyfrwng i fynegi ein hunain, a rhoi ein holl weledigaethau, syniadau a storïau ar y ddalen. Drwy ddefnyddio ymarferion difyr a chynhwysol, byddwn yn dysgu sut i droi arsylwadau sy’n ymddangos yn rhai bob dydd i fod yn syniadau gwreiddiol gwefreiddiol, yn ogystal â goresgyn ein amheuon ynglŷn â phwy, pam neu beth a rown yn ein cerddi. Dysgwn hefyd sut gall adrodd ein gwaith yn uchel a gwrando arno ffurfio ein hymarfer barddonol. Byddwn yn goresgyn unrhyw ofnau sydd gennym am ysgrifennu drwy neidio’n syth iddi, gan sgrechian a gweiddi wrth wneud. Cewch ddisgwyl gweithdai, trafodaethau, darlleniadau hwyr y nos a theithiau gaeafol i lan y môr.

Tiwtoriaid

Hollie McNish

Bardd a pherfformwraig yw Hollie McNish, sydd wedi cyhoeddi dau gasgliad o farddoniaeth, Cherry Pie a Papers; a llyfr sy’n felys gybolfa o gerddi a chofnodion dyddiadur dirdynol, Nobody Told Me; ac albwm, Versus. Cyfeiriodd Benjamin Zephaniah ati drwy ddweud “I can't take my ears off her”, a disgrifiodd Kate Tempest ei barddoniaeth fel “welcoming, galvanising and beautiful”. Mae ei hedmygwyr yn cynnwys Robin Ince, Pink, Tim Minchen, Marian Keyes a’r rhan fwyaf o fydwragedd gwledydd Prydain. Edrychodd dros ddwy filiwn o bobl ar ei pherfformiadau barddoniaeth ar YouTube, a hi oedd y bardd cyntaf i recordio yn stiwdio bydenwog Abbey Road.

www.holliepoetry.com

Will Burns

Bardd o Swydd Buckingham yw Will Burns. Y mae’n fardd preswyl yn Caught by the River, sefydliad celfyddydol arlein sy’n cyhoeddi’n ddigidol ac yn trefnu llwyfanau gwyliau amrywiol. Cafodd ei enwi yn un o bedwar Bardd Newydd Faber yn 2014, gan gyhoeddi ei bamffled, Faber New Poets 10, yn ddiweddarach y flwyddyn honno.

www.willburns.co.uk

Darllenydd Gwadd

Luke Wright

Mae Luke Wright ymysg beirdd perfformiadol amlycaf Prydain, ac mae ei sioeau wedi teithio o amgylch y byd. Enillodd Stage Award, Saboteur Award a Fringe First am ei ddrama ar farddoniaeth What I Learned From Johnny Bevan, ac mae’n awdur ar dri casgliad o farddoniaeth. Mae’n curadu llwyfannau perfformio i Latitude, Gŵyl No.6 a’r Edinburgh International Book Festival.

www.lukewright.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811