Sut i Ysgrifennu Nofel

Gwe 29 Ebrill 2022 - Sul 1 Mai 2022
Tiwtoriaid / Llwyd Owen & Manon Steffan Ros
Ffi’r Cwrs / O £250 - £350 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â dau nofelydd profiadol i ddysgu sut i fynd ati i ysgrifennu – ac efallai cyhoeddi – eich nofel eich hun. Gan edrych ar ddarnau cofiadwy a chrefftus o nofelau poblogaidd hen a newydd yn y Gymraeg, byddwn yn dysgu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i saernïo nofel dda. Byddwn yn edrych ar greu strwythur gadarn a chynllun i’r penodau, cymeriadau a lleoliadau credadwy ac apelgar, deialog sy’n ychwanegu at y stori, ac yn trafod sut i blethu popeth â’i gilydd i greu cyfanwaith cywrain. Bydd cyfle i drafod cyfleoedd yn y byd llenyddol, yn cynnwys sut i droedio’r byd cyhoeddi a chystadlu, a bydd digon o amser hamdden i chi grwydro ardal fendigedig Llanystumdwy, neu ymlacio yn y llyfrgell yn trafod eich hoff lyfrau.

Bydd y cwrs yn cychwyn yn hwyr brynhawn Gwener, ac yn dod i ben ar ôl cinio ddydd Sul.

Yw’r cwrs hwn yn addas i mi?

Bydd y cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr llwyr ac awduron ag ychydig o brofiad, a byddwn yn sicrhau awyrgylch gefnogol a chroesawgar i annog pawb i ymlacio i lif y cwrs. Efallai eich bod yn cadw dyddiaduron ers blynyddoedd ac yn awyddus i ddefnyddio eich atgofion fel sail i nofel, neu efallai fod gennych syniad am nofel i’w gyrru i un o gystadlaethau’r Eisteddfod ond eich bod angen anogaeth i gychwyn arni. Mae croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs anffurfiol cyn cofrestru.

Tiwtoriaid

Llwyd Owen

Awdur arobryn o Gaerdydd yw Llwyd Owen. Mae wedi cyhoeddi 11 nofel wreiddiol yn y Gymraeg ers 2006, ac wedi addasu dwy ohonynt i'r Saesneg yn ystod yr un cyfnod. Enillodd ei ail nofel, Ffydd Gobaith Cariad, Wobr Llyfr y Flwyddyn 2007. Cyhoeddodd ei gyfrol ddiweddaraf, Rhedeg i Parys, ym mis Tachwedd 2020, sef y bumed nofel yng nghyfres Gerddi Hwyan, sy'n adrodd hanes ditectifs a dihirod y dref ddychmygol yn ne Cymru. Cyhoeddir ei nofelau gan Y Lolfa. Pan nad yw’n ysgrifennu ffuglen, mae Llwyd yn gweithio fel cyfieithydd llawrydd ac hefyd yn cyflwyno podlediad wythnosol o’r enw Ysbeidiau Heulog.

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Mae Manon Steffan Ros wedi ysgrifennu’n helaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Cychwynnodd ei gyrfa ym myd y ddrama fel actores, ac enillodd Fedal Ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a 2005. Enillodd Wobr Tir na n-Og bum gwaith, yn fwyaf diweddar yn 2020 am y llyfr Pobol Drws Nesaf (Y Lolfa) a gyd-ysgrifennodd â’r darlunydd Jac Jones. Enillodd Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gyda’i chyfrol boblogaidd Llyfr Glas Nebo (Y Lolfa), a aeth ymlaen i ennill y wobr driphlyg yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn 2019. Addaswyd Llyfr Glas Nebo i ddrama lwyfan gan gwmni’r Frân Wen, a cafodd hefyd ei chyfieithu i sawl iaith. Mae Manon yn cyfrannu ysgrif wythnosol i gylchgrawn Golwg

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811