Taith Nofel: Ysgrifennu nofel o’r dechrau i’r diwedd

Llu 12 Mehefin 2017 - Sad 17 Mehefin 2017
Tiwtoriaid / Holly Müller & Kate Hamer
Darllenydd Gwadd / A.L. Kennedy
Ffi’r Cwrs / O £495 y pen
Genres / FfuglenYsgrifennu Creadigol
Iaith / Saesneg

Dyma gwrs i unrhyw un sy’n dymuno ysgrifennu nofel, waeth ar ba gam ydych chi. Efallai bod eich llyfr eisoes wedi’i ysgrifennu, neu efallai nad yw’n ddim ond syniad sy’n ffrwtian neu’n ddarnau wedi’u sgriblo â llaw mewn llyfr nodiadau. Bydd y cwrs hwn yn archwilio dirgelwch y nofel a rhannu ffyrdd a dulliau o ddal y rhyfeddod hwnnw mewn ffurf real ar y dudalen.

O egino’r syniad cychwynnol i ddatblygu cymeriadau a phlot; ac o edrych ar gwestiynau anodd fel sut i ‘ladd eich anwyliaid’, a chynnal eich stori, i olygu a chyflwyno eich llawysgrif a ffyrdd i gysylltu ag asiantau — bydd y cwrs yn ceisio cwmpasu cymaint o’r elfennau hyn ag yn bosibl. Caiff gwahanol ddulliau eu cyflwyno a’u harchwilio mewn ffordd sy’n ymarferol a difyr. Byddwn hefyd yn edrych ar y cwestiwn hollbwysig hwnnw o gynnal hyder ar brosiect hirdymor. Cewch rannu eich gwaith eich hun mewn awyrgylch gefnogol sydd â’r nod o fynd â chi ar y cam nesaf yn nhaith eich nofel.

Tiwtoriaid

Holly Müller

Mae Holly Müller yn nofelydd, awdur straeon byrion, a cherddor. Cafodd ei nofel gyntaf, My Own Dear Brother (2016), sef ffuglen hanesyddol yn seiliedig yn Awstria ar ôl y rhyfel, ei chyhoeddi ledled y byd gan Bloomsbury. Cyhoeddodd sawl stori fer mewn casgliadau gan Parthian Books a Seren Books. Mae wedi perfformio ei gwaith mewn amryw ddigwyddiad llenyddol gan gynnwys Gŵyl y Gelli a Gŵyl Lenyddiaeth Cheltenham, ac mae wedi ysgrifennu i The Independent a The Guardian. Mae ganddi ddoethuriaeth mewn ysgrifennu creadigol o Brifysgol De Cymru lle y bu hefyd yn diwtor ysgrifennu creadigol am sawl blwyddyn.

www.hollymuller.com

Mei Williams

Kate Hamer

Cyhoeddwyd nofel Kate Hamer, The Girl in the Red Coat gan Faber and Faber yn 2015. Fe’i dewiswyd i fod ar restr fer Gwobr Nofel Gyntaf Costa, Llyfr Ffuglen Cyntaf y Flwyddyn yng Ngwobrau Diwydiant Llyfrau Cymru,  Dagr (Gwaed Newydd) John Creasy a Llyfr y Flwyddyn Cymru. Roedd ar frig siartiau gwerthwyr gorau’r Sunday Times, ac mae wedi’i chyfieithu i 16 o ieithoedd gwahanol. Enillodd Kate Gystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies yn 2011 a darlledwyd y stori fuddugol ar BBC Radio 4. Mae ei straeon byrion hefyd wedi’u cyfieithu mewn cyfrolau fel A Fiction Map of Wales a New Welsh Short Stories. Ysgrifennodd erthyglau ac adolygiadau i The Independent, The Sunday Mail a The New York Times. Disgwylir i’w hail nofel, The Doll Funeral, gael ei chyhoeddi gan Faber yn gynnar yn 2017.

Darllenydd Gwadd

A.L. Kennedy

Mae A.L.Kennedy yn awdur ar 17 o lyfrau: 6 nofel lenyddol, 1 nofel ffuglen wyddonol, 7 casgliad o straeon byrion a 3 cyfrol ffeithiol. Y mae’n Gymrawd yng Nghymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol. Cafodd ei chynnwys ddwywaith ar restr Granta o Nofelwyr Ifanc Prydain. Mae ei rhyddiaith wedi’i chyhoeddi mewn nifer o ieithoedd, ac enillodd wobrau gan gynnwys Gwobr Llyfr Costa 2007 a Gwobr Gwladwriaeth Awstria am Lenyddiaeth Ryngwladol. Y mae hefyd yn ddramodydd i’r llwyfan, radio, teledu a ffilm. Y mae’n draethodydd ac yn darllen ei gwaith yn rheolaidd ar radio’r BBC ac yn ysgrifennu a pherfformio sioeau un person yn achlysurol. Y mae’n ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau yn y DU a thu hwnt ac i The Guardian ar-lein.

www.a-l-kennedy.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811